Mobiel menu trigger

Extra toezicht op de massabalans

image

Skal houdt dit jaar extra toezicht op de massabalans van verwerkende bedrijven. Daarvoor voeren inspecteurs hierop gerichte controles uit. Deze inspecties worden vooraf aangekondigd. De extra inspecties dragen bij aan de betrouwbaarheid van de biologische productie.

Naast de periodieke inspecties houdt Skal toezicht op de betrouwbaarheid van biologische productie via extra gerichte inspecties. Deze gerichte inspecties focussen op één thema uit de biologische verordening. Jaarlijks stelt Skal vast op welke thema's extra gecontroleerd wordt.

Gerichte inspecties

Anders dan tijdens de periodieke inspectie, wordt er tijdens deze gerichte inspecties gewerkt met een steekproef die ter plekke door de Skal-inspecteur wordt bepaald. De massabalans kan niet voorbereid worden voorafgaand aan de inspectie, maar moet ter plekke door de exploitant opgesteld worden. Deze gerichte inspecties worden vooraf aangekondigd, zodat de juiste medewerkers beschikbaar zijn tijdens de inspectie om de massabalans uit te kunnen voeren.

Massabalans

Het doel van de massabalanscontrole is om de balans tussen de input en de output van een biologisch bedrijf te bepalen. Met een massabalans onderbouwt een bedrijf dat over een bepaalde periode de biologische afzet niet méér is dan wat er biologisch is ingekocht / aangevoerd. De massabalans wordt altijd onderbouwd met passende documentatie die de balans aantoonbaar maken. Eventuele verschillen tussen input en output moeten aannemelijk en aantoonbaar worden onderbouwd.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle