Mobiel menu trigger

Extra toezicht op bedrijven met percelen op afstand

image

De komende maanden voert Skal inspecties uit bij landbouwbedrijven die percelen hebben op grote afstand van de hoofdlocatie van het bedrijf.

Tijdens de jaarlijkse inspectie van Skal is er niet altijd tijd om verder weg liggende percelen te bezoeken. Daarom worden deze gras- en akkerbouwpercelen bezocht tijdens aanvullende inspecties. Skal beoordeelt de percelen op het gebruik van niet-toegestane gewasbeschermingsmiddelen en -meststoffen.
De Skal-inspecteur neemt contact op met de bedrijven die worden bezocht, zodat deze op de hoogte zijn van de inspectie en monstername.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle