Mobiel menu trigger

Duur leegstand uitloop minimaal 30 dagen voor alle soorten pluimvee

image

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de periode van leegstand tussen twee koppels voor alle soorten pluimvee vastgesteld op minimaal 30 dagen. Voorheen werd onderscheid gemaakt tussen leghennen (60 dagen) en vleeskuikens (30 dagen).

Vegetatie

In zowel de oude als huidige verordening is vastgelegd dat een lidstaat een periode van leegstand voor de uitloop moet bepalen tussen twee koppels pluimvee, om de vegetatie weer aan te kunnen laten groeien. De duur van deze periode ligt vast in de Regeling dierlijke producten (artikel 2.18). en is naar aanleiding van de nieuwe Bio-verordening (EU) 2018/848 geëvalueerd en aangepast naar minimaal 30 dagen, ongeacht het type pluimvee.

Publicatie

In de Staatscourant (Nr. 11426 ) van 4 mei 2022: Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 21 april 2022, nr. WJZ/ 22023341, is dit gecommuniceerd. De nieuwe bepaling geldt vanaf het moment van deze publicatie.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle