Mobiel menu trigger

Door ophokplicht aangepaste inspecties bij biologische pluimveebedrijven

image

Sinds 26 oktober 2021 gelden er weer landelijke maatregelen tegen de vogelgriep. Dit heeft invloed op de inspecties die Skal uitvoert bij pluimveebedrijven. De komende periode zijn onderstaande werkwijzen en regels van kracht, totdat de landelijke maatregelen weer worden ingetrokken.

De inspectie op pluimveebedrijven wordt - indien mogelijk - geheel ‘aan de keukentafel’ uitgevoerd. Dit moet een ruimte zijn die fysiek is gescheiden van de stallen en het pluimvee.

Soms is het voor het uitvoeren van de inspectie noodzakelijk dat het bedrijfsterrein moet worden betreden, bijvoorbeeld voor het inspecteren van andere biologische bedrijfsactiviteiten, niet zijnde pluimvee. In dat geval wordt het gedeelte waar de vogels/het pluimvee verblijft, niet door de Skal-inspecteur betreden. Het gaat dan om onder andere de volgende ruimten: de stallen inclusief voorruimten, de uitlopen, de eiersorteerruimte, et cetera. Uiteraard wordt er bij de rondgang afstand gehouden van het pluimveegedeelte van het bedrijf en worden er geen stallen van binnen geïnspecteerd.

Wanneer uw pluimveebedrijf zich bevindt in een straal van 10 km van een besmet bedrijf, voert Skal geen inspecties uit. Staat er wel een inspectie bij uw pluimveebedrijf gepland, maar bevindt deze zich binnen deze straal van 10 km, en heeft u geen bericht ontvangen van Skal? Dan vragen wij u zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen. Voor het op voorhand annuleren van de inspectie met deze reden, worden geen extra kosten in rekening gebracht.

De volgende regels zijn onder andere van toepassing:

  1. Er mag geen pluimvee rondlopen op het bedrijf, als er wel loslopend pluimvee aanwezig is wordt de inspectie direct afgebroken. De kosten hiervoor worden in rekening gebracht bij het bedrijf in kwestie.
  2. Het voertuig van de inspecteur wordt altijd vóór de afscheiding van het bedrijfsterrein geparkeerd.
  3. De inspecteur meldt zich bij aankomst op het bedrijf bij de geregistreerde.
  4. De inspecteur draagt tijdens de inspectie overschoentjes die na de inspectie op het bedrijf achterblijven.
  5. De controle van het pluimvee gedeelte wordt geheel ‘aan de keukentafel’ uitgevoerd, indien noodzakelijk kan de inspecteur de veehouder vragen om met een camera (bijvoorbeeld smartphone) de stallen te betreden en de te inspecteren onderdelen live te filmen. Hierbij kan de inspecteur de veehouder vragen om op bepaalde zaken in te zoomen of te focussen. De inspecteur volgt de beelden vanaf buiten de stal.
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle