Mobile menu trigger

Definitie ‘jong pluimvee’ in relatie tot voer vastgesteld

image

Wat onder ‘jong pluimvee’ wordt verstaan, staat niet gedefinieerd in de biologische verordening en is ter invulling aan de lidstaten. Nederland heeft ervoor gekozen om 'jong pluimvee’ in relatie tot voer te definiëren als pluimvee jonger dan 18 weken. Dit is in lijn met het advies van de Europese Commissie. Deze 18 weken geldt voor zowel vleeskuikens, leghanen, opfokhennen als ander pluimvee.

Biologische dieren moeten met biologisch voer gevoederd worden. In de huidige Verordening (EU) 2018/848 is hierop een uitzondering gemaakt (geldend tot en met 31 december 2026) voor biggen van minder dan 35 kg en jong pluimvee. Voor deze dieren mag 5% gangbaar eiwit gebruikt worden voor voeders met een specifieke eiwitsamenstelling. Wat onder ‘jong pluimvee’ verstaan wordt in deze context, is nu dus gedefinieerd als pluimvee jonger dan 18 weken.

Derogatie
Momenteel geldt er vanwege de oorlog in Oekraïne en de effecten op het het beschikbaar komen van eiwitrijke grondstoffen nog een derogatie voor het gebruik van gangbaar eiwit tot 5 % voor oudere varkens en pluimvee. Als deze derogatie niet meer van kracht is, wordt hierover gecommuniceerd.

Wetgeving
Zie Verordening (EU) 2018/848, Deel 2 Bijlage 2 1.9.4.2.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle