Mobiel menu trigger

CBD voldoet niet aan EU bio verordening

image

Mede dankzij andere toezichthouders is Skal tot inzicht gekomen dat CBD-producten niet voldoen aan de Europese bio verordening. CBD valt namelijk, als hennepextract, niet onder de levensmiddelenwetgeving. Aangezien Skal in het verleden wel dergelijke producten heeft geregistreerd, heeft dit inzicht een aantal consequenties. Deze leggen we hieronder uit.

Achtergrond
CBD (cannabidiol), is een hennepextract en valt onder de Opiumwet. Dat CBD onder de Opiumwet valt, betekent dat het géén levensmiddel (conform Eu verordening 178/2002, artikel 2) is, en daarom niet onder de biologische EU-regelgeving (834/2007, 889/2008 en 2018/848) valt. Producten met CBD kunnen dus niet als biologisch worden geproduceerd, verhandeld, opgeslagen, etc. Met CBD-producten worden pure hennepextracten (CBD, CBG of verwante stoffen) bedoeld en samengestelde producten waaraan deze hennepextracten zijn toegevoegd. Hennepzaadolie wordt bijvoorbeeld wél erkend als levensmiddel en kan nog steeds worden gecertificeerd.

Wat gaat Skal doen?
Na een overgangstermijn zullen alle bestaande productregistraties met CBD beëindigd worden en zal Skal er ook op toezien dat deze producten geen verwijzingen meer bevatten naar biologisch. Indien er geen andere producten verhandeld worden dan CBD, kan Skal het gehele certificaat intrekken. Bedrijven met alleen CBD kunnen ook zelf het certificaat beëindigen wanneer de voorraad binnen de termijn is opgebruikt.

Omdat nu bekend is dat producten met CBD niet gecertificeerd kunnen/mogen worden, kunnen nieuwe bedrijven zich tijdens de overgangstermijn niet meer aanmelden.

Wat moet u doen?
Gecertificeerde bedrijven mogen vanaf heden geen CBD producten met biologische verwijzingen meer aankopen. Koopt men toch CBD producten aan met biologische verwijzingen, dan dient het etiket te worden aangepast en de biologische verwijzingen verwijderd. Bestaande voorraden CBD producten met biologische verwijzingen mogen nog met het huidige etiket verhandeld worden gedurende de overgangstermijn. Deze overgangstermijn duurt 6 maanden en zal eindigen op 24 december 2021. Na deze datum mogen er geen biologische CBD producten meer worden verhandeld.

Onderliggende Wetgeving
De biologische verordening EG 834/2007 identificeert in artikel 1:2 de volgende 4 categorieën producten die onder de scope van de verordening vallen, en dus gecertificeerd kunnen worden:

a) levende of onverwerkte landbouwproducten;
b) verwerkte landbouwproducten voor gebruik als levensmiddel;
c) diervoeder;
d) vegetatief teeltmateriaal en zaaizaad.

Non-food producten zoals kerstbomen en sierplanten vallen wel onder de scope van de verordening (a), hoewel ze niet eetbaar zijn.

Cannabinoïden (CBD, CBG en aanverwanten) worden door de meeste EU lidstaten gezien als een drug, een medicijn of als een novel food in aanvraag.

EU verordening EG 178/2002 geeft de definitie (artikel 2) van een levensmiddel (zie art. 1:2.b van EG 834/2007). Deze definitie sluit de volgende producten uit:

d) geneesmiddelen in de zin van Richtlijn 65/65/EEG en Richtlijn 92/73/EEG van de Raad;

g) verdovende middelen en psychotrope stoffen in de zin van het Enkelvoudig Verdrag van de Verenigde Naties inzake verdovende middelen van 1961 en het Verdrag van de Verenigde Naties inzake psychotrope stoffen van 1971;

Het Enkelvoudig Verdrag van de Verenigde Naties inzake verdovende middelen van 1961 (rev. 7) benoemt ‘cannabis en cannabis-extracten of -tincturen’ in lijst I als een verdovend middel.

EU verordening EG 2015/2283 (inzake novel foods) identificeert cannabinoïden als een novel food dat (nog) niet is toegelaten.

Gezien het feit dat CBD juridisch gezien geen levensmiddel is, kan dit product dus niet worden gecertificeerd.

De toekomst
Gelet op het feit dat wetgeving altijd aan verandering onderhevig is en er diverse aanvragen lopen voor een novel food erkenning van CBD, kan het zijn dat gedurende de overgangstermijn de juridische status van CBD verandert. Mocht dit voorkomen en CBD krijgt alsnog de status levensmiddel, dan zullen wij ons besluit intrekken.

Bedrijven waarvan bij Skal bekend is dat zij CBD producten verhandelen zijn op 23 juni 2021 door Skal geïnformeerd over bovenstaand bericht. Als direct belanghebbenden konden zij bezwaar maken tegen bovengenoemd besluit. Gecertificeerden die het bericht van 23 juni 2021niet hebben ontvangen, maar wel CBD-producten verhandelen, kunnen ook gebruik maken van de bezwaarmogelijkheid.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle