Mobiel menu trigger

Biologisch risicobeheersplan verplicht vanaf 2024

image

Het is verplicht om als biologisch ondernemer een risicobeheersplan op te stellen. Een risicobeheersplan bevat een omschrijving van de risico’s die binnen het bedrijf bestaan, die de betrouwbaarheid van het biologische product zouden kunnen aantasten.
Door de processen op uw bedrijf kritisch te bekijken, weet u precies waar het biologische product kans heeft om bijvoorbeeld verontreinigd, vermengd of verwisseld te worden. Als u weet wat de risico’s zijn, kunt u ze ook beheersen. Dit draagt bij aan de betrouwbaarheid van het biologische product voor de consument.

Het risicobeheersplan bevat een bedrijfsbeschrijving en een risicoanalyse die al eerder verplicht waren voor biologische ondernemers. Vanaf 2024 besteedt de Skal-inspecteur aandacht aan het doorlopen en checken van het risicobeheersplan tijdens de periodieke inspectie. Constateert de Skal-inspecteur dat het risicobeheersplan niet volledig is? Dan ziet Skal dit als een lichte afwijking. Had u in 2023 nog geen risico-analyse gemaakt en ontbreekt het risicobeheersplan in 2024? Dan ziet Skal dit als een ernstige afwijking.

Voor meer informatie en uitleg: skal.nl/risicobeheersplan

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle