Mobile menu trigger

Doorstraling aangetoond in biologische zaden, kruiden en specerijen uit India

image

Biologische zaden, kruiden en specerijen uit India kunnen doorgestraald zijn. Skal heeft diverse meldingen ontvangen dat er doorstraling is aangetroffen in deze producten. Doorstraling is niet toegestaan volgens Verordening (EU) 2018/848 artikel 9.4. Als straling is aangetoond in biologische producten, verliezen deze hun biologische status en dient er melding te worden gemaakt bij Skal.

Extra analyseren

Bedrijven die biologische zaden, kruiden en specerijen uit India importeren, opslaan of verhandelen, lopen het risico dat er doorstraling is toegepast op deze producten. Zij kunnen bij een erkend en geaccrediteerd laboratorium extra laten analyseren op doorstraling. Als doorstraling aangetoond wordt, is het verplicht Skal hiervan op de hoogte te stellen. De batch verliest direct zijn biologische status. Bij twijfel of een biologisch product doorgestraald is, kan melding worden gemaakt via mijn.skal.nl.

Onderzoek

Tot nu toe ontving Skal alleen meldingen over doorstraling van biologische zaden, kruiden en specerijen uit India, maar mogelijk wordt straling ook toegepast op biologische producten uit andere landen. Skal onderzoekt de binnengekomen meldingen samen met andere controle organisaties om doorstraling van biologische producten te voorkomen.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle