Mobile menu trigger

Voorwaarden voor ziekenboegen

Dieren die om veterinaire redenen individueel behandeld worden, moeten in een aparte ruimte gehouden worden. Deze ruimte is voorzien van strooisel en een vaste vloer. Een dier moet zich hierin gemakkelijk kunnen omdraaien en gemakkelijk languit kunnen gaan liggen. Een uitloop aan de ziekenboeg is niet verplicht.

Wettekst: EU verordening 2018/848, Bijlage II - Deel II: 1.6.9. Huisvestings- en houderijpraktijken

Lees volledige wettekst
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle