Mobile menu trigger

Vleeskuikens: aantal dieren, zitstokken en scheiding van koppels

Voor het houden van vleeskuikens zijn nieuwe normen ten aanzien van het aantal dieren in de binnen- en buitenruimte, zitstokken en de scheiding van koppels.

Aantal dieren in binnen- en buitenruimte

De norm van maximaal 10 dieren per m2 is vervallen. De norm van max 21 kg/m2 levend gewicht blijft gehandhaafd. Voor de buitenruimte blijft de oppervlaktenorm van 4 m2 per dier gelden. Een pluimveestal heeft een maximale oppervlakte van 1600 m2.

Zitstokken of verhoogde zitniveau

Voor zitstokken, verhoogde zitniveaus of een combinatie van beide geldt: minimaal 5 cm zitstok per vogel of minimaal 25 cm2 verhoogd zitniveau per vogel. Voor het aanbrengen van zitstokken en/of verhoogde zitniveaus geldt een overgangsbepaling tot 1 januari 2025.

Compartimentering

De scheiding tussen koppels dient als volgt plaats te vinden:

  • De compartimenten zijn zo ingericht dat contact met andere koppels beperkt is en dat dieren uit de verschillende koppels zich niet kunnen mengen.
  • De compartimenten zijn gescheiden door dichte tussenschotten of halfdichte tussenschotten of netten of gaas.

Een koppel/compartiment bestaat uit maximaal 4800 dieren.

Wetteksten:
EU verordening EG 2020/464, Artikel 14 (bijlage I, deel IV, punt 4) voor normen binnen en buitenruimte
EU verordening EG 2020/464, artikel 15 lid 3 b. algemene eisen tav compartimenten en punt iii. voor de specifieke eisen voor vleeskuikens.
EU verordening EG 2020/464, Artikel 26 lid 4 Overgangsbepalingen

Lees volledige wettekst
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle