Mobile menu trigger

Omschakelen van ouderdieren

image

Wanneer er geen biologische kuikens beschikbaar zijn om als ouderdieren op te groeien, mag er een ontheffing worden verleend om gangbare kuikens op te zetten. De omschakelperiode is 6 weken. Ook kuikens ouder dan 3 dagen kunnen onder bepaalde voorwaarden omgeschakeld worden. Hierbij zijn twee opties mogelijk:

  • Voor fokdoeleinden mogen niet-biologische jonge dieren worden binnengebracht wanneer een pluimveebeslag voor het eerst wordt samengesteld.
  • Voor fokdoeleinden mogen niet-biologische volwassen mannelijke dieren en niet-biologische vrouwelijke dieren die nog geen jongen hebben, worden binnengebracht met het oog op de vernieuwing van een pluimveebeslag. Zij worden vervolgens opgefokt volgens de voorschriften voor biologische productie.

De omschakelingsperiode begint ten vroegste zodra de dieren worden binnengebracht in de productie-eenheid in omschakeling. Niet-biologische dieren worden gescheiden gehouden van andere dieren of blijven identificeerbaar tot het einde van de omschakelingsperiode.

Het is nog niet mogelijk om via het klantportaal een ontheffing voor ouderdieren aan te vragen. Skal werkt daaraan en streeft ernaar uiterlijk 31 december 2021 dit geregeld te hebben.

Wettekst:

Verordening EU 2018/848, Bijlage II - Deel II: 1.3.4.4.1., 1.3.4.4.2., en 1.3.4.4.3., 1.3.4.4.4. en 1.3.4.4.5.

Lees volledige wettekst
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle