Mobile menu trigger

Loopplanken voor hoger gelegen uitloopopeningen

image

Bij pluimveestallen met hoger gelegen uitloopopeningen zijn er voor de dieren altijd loopplanken.

Wettekst: EU verordening EG 2020/464, Artikel 15 Kenmerken van en technische vereisten voor pluimveestallen

Lees volledige wettekst
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle