Mobile menu trigger

Officieel onderzoek bij vermoedens van niet-naleving

image

De nieuwe verordening legt vast hoe het controleorgaan dient te handelen bij vermoedens van niet-naleving van de regelgeving. Het controleorgaan verricht een officieel onderzoek wanneer zij een melding ontvangt van een exploitant over niet-toegelaten producten of stoffen, of wanneer het controleorgaan zelf een vermoeden heeft van niet-naleving, eventueel na melding uit een andere lidstaat. Het onderzoek wordt binnen een redelijke termijn uitgevoerd. Tijdens het onderzoek neemt het controleorgaan een blokkadebesluit.

Het officiële onderzoek bestaat ten minste uit het volgende:

a) naam, identificatiecode van de partij en eigenaar en fysieke locatie van de betrokken producten;
b) controle of de betrokken producten al dan niet nog in de handel worden gebracht als biologische of omschakelingsproducten of nog worden gebruikt in de biologische productie;
c) de soort, de naam, de hoeveelheid en andere relevante informatie van de aangetroffen niet-toegelaten producten of stoffen;
d) in welk stadium van productie, bereiding, opslag of distributie en waar precies de aanwezigheid van niet-toegelaten producten of stoffen is geconstateerd, en in het bijzonder voor plantaardige productie of het monster vóór of na de oogst is genomen;
e) de mogelijke gevolgen voor andere exploitanten in de toeleveringsketen;
f) de resultaten van eerdere officiële onderzoeken naar de betrokken producten en naar de betrokken exploitanten.

Het officiële onderzoek heeft ten minste betrekking op:

a) de integriteit van biologische en omschakelingsproducten;
b) de bron en oorzaak van de aanwezigheid van de niet-toegelaten producten of stoffen;
c) de redenen voor de-certificatie. Lees meer over de redenen voor de-certificatie.

Wetteksten:

verordening (EU) 2018/848 artikel 3 leden 4, 5, 49 en 57; artikelen 27 t/m 29; artikelen 42 en 43
verordening (EU) 2021/279 artikelen 1, 2 en 9
verordening (EU) 2017/625 artikelen 14 en 137 lid

Lees volledige wettekst
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle