Mobile menu trigger

Redenen voor de-certificatie

image

Redenen voor de-certificatie van een product zijn onder andere:

  • aantoonbaar gebruik van niet-toegestane stoffen;
  • onvoldoende voorzorgsmaatregelen: maatregelen die exploitanten in elk stadium van de productie, bereiding en distributie moeten nemen om verontreiniging te vermijden met producten of stoffen die overeenkomstig de verordening niet voor de biologische productie mogen worden gebruikt, en om vermenging van biologische en niet-biologische producten te vermijden;
  • het niet doorvoeren van maatregelen in antwoord op eerdere verzoeken van het controleorgaan.

De exploitant kan reageren op de resultaten van het officiële onderzoek door het controleorgaan en het controleorgaan stelt een verslag op van het onderzoek. Dit eindverslag bevat de documenten, de gecontroleerde elementen en de gegevens die tussen autoriteiten uitgewisseld zijn.

In geval van ernstige, herhaalde of voortdurende niet-naleving kunnen de bevoegde autoriteiten en, in voorkomend geval, de controleautoriteiten en de controleorganen het certificaat intrekken of opschorten.

Lidstaten mogen een ‘de-certificatiegrens’ (blijven) gebruiken, zolang deze geen handelsbelemmering oplevert.

Wetteksten:

verordening (EU) 2018/848 artikel 3 leden 4, 5, 49 en 57; artikelen 27 t/m 29; artikelen 42 en 43
verordening (EU) 2021/279 artikelen 1, 2 en 9
verordening (EU) 2017/625 artikelen 14 en 137 lid 3

Lees volledige wettekst
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle