Mobile menu trigger

Achter de schermen: Inspecteur Levensmiddelen

image

Er zijn bij Skal twee soorten inspecteurs. De landbouwinspecteurs gaan bij de agrarische bedrijven langs. “Zo gauw het geoogst wordt of de stal uitloopt, dan komen de inspecteurs levensmiddelen in beeld”, vertelt de inspecteur. Als inspecteur levensmiddelen controleert ze bedrijven die te maken hebben met import, opslag, handel en alle vormen van bereiding.

Als vee bijvoorbeeld wordt verhandeld aan een slachterij, dan gaat Skal op inspectie bij de handelaar, maar ook bij de slachterij zelf, legt ze uit. “En stel dat er vleeswaren van dat vlees worden gemaakt, dan komen we ook daar controleren. Eigenlijk controleren we dus iedere stap in het traject en de volledige biologische keten.” Oók bij het opslagbedrijf waar de wortelen na de oogst worden opgeslagen, of het handelsbedrijf die de wortelen vervolgens doorverkoopt.

Als de consument een product in de supermarkt koopt, zijn Tonia of haar collega's bij al die verschillende bedrijven in de keten op inspectie geweest. Ze werkt sinds mei 2019 bij Skal. “Het verbaasde me wel dat echt elk klein stukje in de keten gecontroleerd wordt, zelfs een handelaar die het product zelf niet eens ziet. Dat is natuurlijk goed voor de betrouwbaarheid van het product.”

Bedrijfsproces

Voordat ze aan de slag ging, volgde ze via Skal de opleiding levensmiddelentechnologie. “Ik kom zelf uit de voedselindustrie waar ik vijf jaar kwaliteitsmanager was en daarvoor twintig jaar bij de administratie werkte, dat komt in deze baan mooi samen. Als kwaliteitsmanager liep ik ook door de productieruimtes, maar daar kende ik alleen de processen die specifiek zijn voor dat bedrijf. De opleiding levensmiddelentechnologie is veel breder en geeft inzicht in hoe bepaalde dingen bij uiteenlopende bedrijven moeten lopen.”

“Waar je vooral op let, is of gangbaar en biologisch wel goed gescheiden blijven en of biologisch wel echt biologisch is. Je moet het hele bedrijfsproces echt goed doorgronden. De eerste maanden was ik ook behoorlijk moe aan het einde van de dag. Maar dat je je steeds weer in een ander bedrijf moet verdiepen, maakt het ook leuk, want elk bedrijf is anders. Ook al bezoek je twee keer een broodfabriek, ze verschillen altijd.”

Haar week bestaat uit vier volle dagen inspectie en één ochtend administratietijd, waarin ze de inspecties voorbereidt. “Dan neem ik het vorige inspectierapport door, kijk ik of er nog correspondentie is geweest en of het bedrijf nog afwijkingen heeft opstaan. Ik probeer een beeld te vormen wat voor bedrijf het is wat ik kan verwachten, Dat zet ik allemaal op papier en daarmee ga ik de inspectie in.” Soms doet ze één inspectie per dag, tot maximaal vier, als een handelsbedrijf bijvoorbeeld met meerdere bedrijven in een kantoor zit.

Voelsprieten

Tijdens de inspectie zelf, maakt ze eerst contact met haar gesprekspartner. “Na een algemeen praatje, moet je zorgen dat je goed begrijpt wat er precies gebeurt in zo'n bedrijf en of alles volgens de regels verloopt. We moeten ons natuurlijk houden aan een vragenlijst en we vragen bedrijven altijd om een massabalans voor te bereiden. Dat wat er als biologisch product uitgaat, moet ook als biologisch product binnenkomen. Vervolgens nemen we de procedures binnen het bedrijf door, dan volgt er nog een rondgang op het bedrijf en kan ik het rapport opmaken.”

Ze heeft constant haar voelsprieten uitstaan, want non-verbaal gedrag van mensen kan minstens zo belangrijk zijn als wat er gezegd wordt. “Bij de rondgang moet je goed je ogen open houden: wat zie je en wat willen ze je niet laten zien, want daar wil je ook kijken. Je ziet soms iets staan waarvan je weet dat het niet mag worden gebruikt bij biologische productie. Dan kun je vragen om een tracering van dat product, om zeker te weten dat het niet in het biologische eindproduct zit.” Door ieder stukje in de keten te controleren, draagt ze bij aan een betrouwbaar keurmerk. “Als er ook maar enige twijfel is, dan wordt dat gezegd en genoteerd .Het bedrijf zal vervolgens uitleg moeten geven, of actie moeten ondernemen, om de twijfel weg te halen door passende maatregelen.”

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle