Mobile menu trigger

FAQ - Import vanuit het VK naar de EU

Welke documentatie is nodig om biologische producten te importeren vanuit het VK naar de EU?

Hiervoor is een Certificate of Inspection (COI) nodig via het digitale systeem TRACES NT.

Vanaf wanneer is dit COI verplicht?

Vanaf 1 januari 2021.

Geldt dit voor het hele VK?

Nee, Noord Ierland is uitgezonderd. De handel met Noord Ierland blijft gelijk ten opzichte van voor de Brexit.

Waar moet ik als importeur op letten?

Dat het product voldoet aan de EU eisen voor import vanuit het VK. Niet alle product categorieën zijn erkend. Zie onderstaande toelichting.

Accepteert de EU biologische producten vanuit het VK en andersom?

Ja, maar niet alle categorieën producten. Zie onderstaande toelichting.

Mogen onverwerkte biologische producten, zoals bijvoorbeeld tarwe, die in het VK zijn geïmporteerd van buiten de EU zonder verdere verwerking in het VK biologisch worden geïmporteerd in de EU?

Nee. Zie onderstaande toelichting.

Mogen onverwerkte biologische producten, zoals bijvoorbeeld tarwe, die in het VK zijn geïmporteerd van buiten de EU en zijn verpakt in het VK als EU biologisch worden geïmporteerd in de EU?

Nee. Zie onderstaande toelichting.

Mogen onverwerkte biologische producten, zoals bijvoorbeeld tarwe, die in het VK zijn geïmporteerd van buiten de EU en zijn geëtiketteerd in het VK als EU biologisch worden geïmporteerd in de EU?

Nee. Zie onderstaande toelichting.


Toelichting

Welke biologische producten uit het VK worden door de EU erkend als gelijkwaardig?

  • Onverwerkte plantaardige producten
  • Levende dieren of onverwerkte dierlijke producten (waaronder honing)
  • Aquacultuurproducten en zeewier
  • Verwerkte landbouwproducten voor gebruik als levensmiddel
  • Verwerkte landbouwproducten voor gebruik als diervoeder
  • Vegetatief teeltmateriaal en zaaizaad

De bovengenoemde biologische producten moeten onverwerkte landbouw- of aquacultuurproducten zijn die in het Verenigd Koninkrijk zijn geproduceerd, of verwerkte landbouwproducten voor gebruik als levensmiddel of als diervoeder die in het Verenigd Koninkrijk zijn verwerkt met ingrediënten die in het Verenigd Koninkrijk zijn geteeld of in het Verenigd Koninkrijk zijn ingevoerd in overeenstemming met de wet- en regelgeving van het Verenigd Koninkrijk.

Waar is dit vastgelegd?

Dit is vastgelegd in de deal die gesloten is tussen de EU en het VK, bijlage 14A.

Wat wordt verstaan onder ‘verwerkt’?

Definitie van verwerking VO 2018/848 artikel 3 lid 73:

„verwerking”: verwerking in de zin van artikel 2, lid 1, onder m), van VO 852/2004; dit omvat het gebruik van de in de artikelen 24 en 25 van de onderhavige verordening bedoelde stoffen, maar niet verpakkings- of etiketteringshandelingen;

Definitie van verwerking VO 852/2004 artikel 2 lid 1 m:

"verwerking": handeling die het oorspronkelijke product ingrijpend wijzigt, onder meer door middel van verhitten, roken, zouten, rijpen, drogen, marineren, extraheren of extruderen, of een combinatie van dergelijke behandelingen.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle