Mobiel menu trigger

FAQ - Export vanuit EU naar het VK

Welke documentatie is nodig om biologische producten te exporteren vanuit de EU naar het Verenigd Koninkrijk (VK)?

Vanaf 1 februari 2025 eist het VK een Certificate of Inspection (COI) bij import in het VK.

Vanaf wanneer is dit COI verplicht?

Vanaf februari 2025..

Waar kan ik een COI (exportcertificaat) naar het VK aanvragen?

Via Mijn Skal. Het zal beschikbaar zijn vanaf 1 februari 2025 en is vergelijkbaar met het bestaande proces voor aanvraag van transactiecertificaten.

Mag het COI een digitaal document zijn of is een papieren COI verplicht?

Een digitaal document is voldoende. Het transactiecertificaat zal door Skal digitaal worden uitgegeven.

Geldt dit voor het hele VK?

Nee, Noord Ierland is uitgezonderd. De handel met Noord Ierland blijft gelijk ten opzichte van voor de Brexit. Noord Ierland blijft gebruik maken van import systeem TRACES NT voor import van buiten de EU naar Noord Ierland.

Waar moet ik als exporteur op letten?

Dat het product voldoet aan de VK eisen voor import vanuit de EU. Niet alle product categorieën zijn erkend. Zie onderstaande toelichting.

Accepteert het VK biologische producten vanuit de EU en andersom?

Ja, maar niet alle categorieën producten. Zie onderstaande toelichting.

Mogen onverwerkte biologische producten, zoals bijvoorbeeld tarwe, die in de EU zijn geïmporteerd van buiten de EU zonder verdere verwerking als EU biologisch worden geëxporteerd naar het VK?

Nee. Zie onderstaande toelichting.

Mogen onverwerkte biologische producten, zoals bijvoorbeeld tarwe, die in de EU zijn geïmporteerd van buiten de EU en zijn verpakt in de EU als EU biologisch worden geëxporteerd naar het VK?

Nee. Zie onderstaande toelichting.

Mogen onverwerkte biologische producten, zoals bijvoorbeeld tarwe, die in de EU zijn geïmporteerd van buiten de EU en zijn geëtiketteerd in de EU als EU biologisch worden geëxporteerd naar het VK?

Nee. Zie onderstaande toelichting.

Wat gebeurt er als een biologische product vanuit de EU naar het VK wordt geëxporteerd zonder geldig COI?

Als een biologische zending binnenkomt zonder een geldig COI (origineel of kopie), dan kan de zending niet worden ingeklaard als biologisch.

De goederen moeten:

  • opnieuw worden gelabeld, alle biologische kenmerken moeten worden verwijderd
  • Re-export als zijnde niet biologisch of
  • Vernietigd worden.

Toelichting

Wat wordt verstaan onder ‘verwerkt’?

Definitie van verwerking VO 2018/848 artikel 3 lid 73:

„verwerking”: verwerking in de zin van artikel 2, lid 1, onder m), van VO 852/2004; dit omvat het gebruik van de in de artikelen 24 en 25 van de onderhavige verordening bedoelde stoffen, maar niet verpakkings- of etiketteringshandelingen;

Definitie van verwerking VO 852/2004 artikel 2 lid 1 m:

"verwerking": handeling die het oorspronkelijke product ingrijpend wijzigt, onder meer door middel van verhitten, roken, zouten, rijpen, drogen, marineren, extraheren of extruderen, of een combinatie van dergelijke behandelingen.

Welke biologische producten uit de EU worden door het VK erkend als gelijkwaardig?

  • Onverwerkte plantaardige producten
  • Levende dieren of onverwerkte dierlijke producten (waaronder honing)
  • Aquacultuurproducten en zeewier
  • Verwerkte landbouwproducten voor gebruik als levensmiddel
  • Verwerkte landbouwproducten voor gebruik als diervoeder
  • Vegetatief teeltmateriaal en zaaizaad

De bovengenoemde biologische producten moeten onverwerkte landbouw- of aquacultuurproducten zijn die in de Unie zijn geproduceerd, of verwerkte landbouwproducten voor gebruik als levensmiddel of als diervoeder die in de Unie zijn verwerkt met ingrediënten die in de Unie zijn geteeld of in de Unie zijn ingevoerd in overeenstemming met de wet- en regelgeving van de Unie.

Waar is dit vastgelegd?

Dit is vastgelegd in de deal die gesloten is tussen de EU en het VK, bijlage 14B.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle