Mobiel menu trigger

Onderstaande excretieforfaits (excretienormen) zijn geldig vanaf 1-1-2021. Wijzigingen die na die datum zijn doorgevoerd zijn hieronder niet verwerkt. Zie voor de meest actuele versie van de excretieforfaits die gelden voor biologisch gehouden dieren, de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet (bijlage D, Tabel IB, Deel 2 ).

Diersoorten Onderscheiden categorieën binnen de diersoorten Excretie per dier per jaar in kg stikstof

Rundvee - Fok- en gebruiksvee

 • Melk- en kalfkoeien gehouden in een stal, niet zijnde een grupstal of potstal met vaste mest: 96,1
 • Melk- en kalfkoeien gehouden in een grupstal met vaste mest: 90,6
 • Melk- en kalfkoeien gehouden in een potstal met vaste mest: 86,4
 • Vrouwelijk jongvee jonger dan 1 jaar: 32,3
 • Vrouwelijk jongvee van 1 jaar en ouder: 66,0
 • Stieren voor de fokkerij jonger dan 1 jaar: 26,7
 • Stieren voor de fokkerij van 1 jaar en ouder: 51,0

Rundvee - Roodvleesproductie

 • Weide- en zoogkoeien: 66,2
 • Vleesstierkalf tot een leeftijd van ca. 3 maanden: 6,6
 • Vleesstieren van ca. 3 maanden tot ca. 16 maanden oud: 27,2
 • Vleesstieren tot een leeftijd van ca. 16 maanden die op één bedrijf worden afgemest: 23,4
 • Overig vleesvee dat is bestemd voor roodvleesproductie dat niet behoort tot de hierboven genoemde categorieën en jonger is dan 1 jaar: 26,4
 • Overig rundvee dat is bestemd voor roodvleesproductie dat niet behoort tot de hierboven genoemde categorieën van 1 jaar en ouder: 65,4

Varkens - Vermeerdering

 • Fokzeugen waarvan de biggen ca. 6 weken na hun geboorte aan een ander bedrijf worden geleverd en fokzeugen die nog geen biggen hebben :12,0
 • Fokzeugen waarvan de biggen worden gehouden tot ze een gewicht van ca. 25 kg hebben en fokzeugen waarvan de biggen op het eigen bedrijf worden gehouden 15,3
 • Opfokzeugen van ca. 25 kg totdat ze ca. 7 maanden oud zijn en
 • opfokzeugen afkomstig van het eigen bedrijf van 25 kg die worden afgeleverd op ca. 7 maanden 5,9
 • Opfokzeugen van ca. 7 maanden tot de eerste dekking 9,1
 • Opfokzeugen van ca. 25 kg tot de eerste dekking en
 • opfokzeugen afkomstig van het eigen bedrijf van 25 kg die worden aangehouden tot de eerste dekking 6,1
 • Opfokberen van ca. 25 kg totdat ze ca. 7 maanden oud zijn en
 • opfokberen afkomstig van het eigen bedrijf van 25 kg totdat ze ca. 7 maanden oud zijn 5,5
 • Dekberen van ca. 7 maanden en ouder en
 • beren afkomstig van het eigen bedrijf van 7 maanden oud 11,7
 • Gespeende biggen, aangeleverd op een leeftijd van ca. 6 weken, totdat ze een gewicht hebben van ca. 25 kg en
 • gespeende biggen, aangeleverd op ca. 6 weken, die op het eigen bedrijf worden aangehouden voor de mesterij totdat ze een gewicht hebben van 25 kg 2,0

Varkens- Mesterij

 • Slachtzeugen 12,8
 • Varkens die worden gemest van ca. 25 kg tot ca. 110 kg en biggen afkomstig van het eigen bedrijf vanaf 25 kg 6,1

Kippen- Legrassen

 • Opfokhennen en -hanen jonger dan ca. 18 weken die worden afgeleverd op ca. 18 weken en
 • opfokhennen en -hanen die op het eigen bedrijf worden gehouden tot 18 weken 0,159
 • Hennen en hanen van legrassen van ca. 18 weken en ouder die zijn aangeleverd op ca. 18 weken en
 • van het eigen bedrijf afkomstige hennen en hanen van 18 weken en ouder 0,371

Kippen -Vleesrassen

 • Opfokhennen en -hanen van vleesrassen, jonger dan ca. 19 weken en
 • opfokhennen en -hanen die op het eigen bedrijf worden aangehouden tot 19 weken oud 0,110
 • (Groot)ouderdieren van vleesrassen van ca. 19 weken en ouder en
 • van het eigen bedrijf afkomstige (ouder)dieren van 19 weken en ouder 0,411

Vleeskuikens

 • Vleeskuikens: 0,332

Kalkoenen Voor broedeieren

 • Hennen en hanen tot een leeftijd van ca. 6 weken, gehouden op een quarantainebedrijf 0,290
 • Hennen en hanen van ca. 6 tot ca. 30 weken oud, gehouden op een opfokbedrijf 1,165
 • Hennen en hanen van ca. 30 weken en ouder 1,513

Vleeskalkoenen

 • Vleeskalkoenen, vanaf het opzetten bij aanvang van de mestperiode tot de aflevering voor de slacht 0,884

Schapen

 • Schapen voor de vlees- en melkproductie (alle vrouwelijke schapen die ten minste eenmaal hebben gelammerd, incl. alle schapen tot ca. 4 maanden, voor zover gehouden op het bedrijf waar deze schapen geboren zijn en rammen) 9,9
 • Vleesschapen tot ca. 4 maanden, gehouden op bedrijven waar ze niet zijn geboren 0,9
 • Opfokooien, weideschapen en vleesschapen van ca. 4 maanden en ouder 7,2

Geiten

 • Melkgeiten (alle vrouwelijke geiten die ten minste eenmaal hebben gelammerd, inclusief pasgeboren lammeren en geslachtsrijpe bokken) 8,9
 • Opfokgeiten en vleesgeiten tot ca. 4 maanden 0,6
 • Opfokgeiten van ca. 4 maanden en ouder 4,7

Eenden

 • Ouderdieren van vleeseenden 0,50
 • Vleeseenden 0,39

Konijnen

 • Vrouwelijke konijnen die ten minste eenmaal zijn gedekt en niet-gespeende jongen 1,24
 • Fokrammen, bestemd voor het fokken van vleeskonijnen 0,75
 • Opfokkonijnen vanaf ca. 80 dagen oud tot de eerste dekking 1,01
 • Vleeskonijnen vanaf het spenen tot ca. 80 dagen oud en opfokkonijnen tot 80 dagen oud 0,40

Parelhoenders

 • Vleesparelhoenders 0,437
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle