Mobiel menu trigger

Toelichting op de definitie “voorverpakt” voor biologische regelgeving

Onderstaande uitleg heeft betrekking op consumentenverpakkingen van alle producten die onder de biologische regelgeving vallen.

Definitie voorverpakt levensmiddel

De term 'voorverpakt levensmiddel' staat in de biologische Verordening (EU) 2018/848 (art. 3, lid 68) benoemd als definitie.

In deze definitie wordt verwezen naar Verordening (EU) 1169/2011, art. 2, lid 2, onder e.

In art. 2, lid 2, e. staat het volgende:

'Voorverpakt levensmiddel': een verkoopeenheid die bestemd is om als zodanig aan de eindverbruiker en aan grote cateraars te worden aangeboden en bestaat uit een levensmiddel en het verpakkingsmateriaal waarin dit, alvorens ten verkoop te worden aangeboden, is verpakt, waarbij dit verpakkingsmateriaal het levensmiddel geheel of ten dele kan bedekken, maar zodanig dat de inhoud niet kan worden veranderd zonder dat het verpakkingsmateriaal wordt geopend of aangetast; levensmiddelen die op de plaats van verkoop op verzoek van de consument of met het oog op de onmiddellijke verkoop worden voorverpakt vallen niet onder 'voorverpakte levensmiddelen'.

Bij de interpretatie van 'voorverpakt levensmiddel' sluit Skal volledig aan bij de bovenstaande Europese wetgeving. Aanvullend hierop moet het voorverpakte product ook voldoen aan de algemene etiketteringseisen én de etiketteringseisen zoals benoemd in de biologische regelgeving.

Voorbeelden voorverpakte levensmiddelen

Volgens de definitie in art. 2, lid 2, e van Verordening (EU) 1169/2011 is bij de volgende voorbeelden sprake van een 'voorverpakt levensmiddel':

  • Biologische mandarijnen verpakt in een netje dat opengescheurd/geknipt moet worden om de mandarijnen eruit te kunnen halen
  • Biologische bananen met een banderol waarbij de bananen er alleen uitgehaald kunnen worden door de banderol door te knippen
  • Biologische koekjes in een kartonnen verpakking die te openen is door middel van een scheurstrip
  • Biologische kaas die met een wiel voor het oog van de consument versneden en verpakt wordt in papier, zonder sticker en THT-datum.

Voorbeelden niet-voorverpakte levensmiddelen

Volgens bovenstaande definitie is bij de volgende voorbeelden geen sprake van een 'voorverpakt levensmiddel':

  • Biologische appels met een sticker die door de consument per stuk gepakt en afgewogen kunnen worden
  • Biologische courgette met een banderol die er in zijn geheel af geschoven kan worden
  • Onverpakte biologische gember die gelaserd is als 'Bio'
  • Brood dat op de dag van beoogde verkoop op de verkooplocatie verpakt is.

Verduidelijkingsbrief

Naast deze definitie in de wetgeving is er door de Europese Unie een specifieke verduidelijkingsbrief (ARES) (2020)5482620 – 14-10-2020) opgesteld over de vraag of laseren en aanbrengen van stickers op fruit of groente gezien kan worden als 'voorverpakt'. Deze verduidelijkingsbrief concludeert dat dit niet gezien kan worden als 'voorverpakt'. In deze interpretatiebrief wordt verwezen naar alle relevante wetgeving.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle