Mobiel menu trigger

Wilt u uw registratie bij Skal stopzetten omdat u stopt met bio?

Wilt u uw registratie bij Skal Biocontrole beëindigen? Onderneem dan de volgende stappen:

1. Stuur een email naar Skal onder vermelding van uw bedrijfsnaam, Skal-nummer en adresgegevens.
Laat deze mail versturen door een tekenbevoegd persoon volgens het KVK register of voeg een verklaring bij welke is ondertekend door de tekenbevoegd persoon.
2. Geef aan per wanneer u de registratie wilt beëindigen.
3. Geef de reden waarom u uw registratie wilt beëindigen, bijv.:

  • Al 2 jaar geen biologische activiteiten meer gehad
  • Beëindiging biologische activiteiten
  • Beëindiging bedrijf

4. Skal vraagt u te bevestigen dat u vanaf deze datum stopt met uw bio-activiteiten.
5. U ontvangt van Skal een bevestiging van de beëindiging en de datum van uittreding. Daarnaast ontvangt u, waar van toepassing, een creditnota van de financiële administratie.

LET OP: NIET MEER BIOLOGISCH
De term ‘biologisch’ en afgeleide termen zoals ‘bio’, ‘ecologisch’, ‘EKO’, ‘organic’, etc. zijn via Europese regelgeving beschermd. Zonder registratie en certificatie mag uw bedrijf geen biologische activiteiten meer uitvoeren en geen biologische verwijzingen meer gebruiken.

Wanneer u uw registratie beëindigt, betekent dit dus dat uw bedrijf :

  • Geen biologische producten meer mag produceren, verwerken, opslaan, in de handel brengen of uit een derde land invoeren
  • Geen verwijzingen meer mag gebruiken naar ‘biologisch’ of afgeleide termen, bijv. op uw website, in uw bedrijfsnaam, handelsnaam, merknaam, productnaam en/of in relatie tot uw leveranciers, grondstoffen of ingrediënten

Voor landbouwers betekent beëindiging van de registratie bij Skal dat hiermee de percelen hun biologische status verliezen. De percelen moeten de volledige omschakelingsperiode doorlopen als ze opnieuw worden aangemeld bij Skal.

Skal houdt toezicht, ook na beëindigen van registratie
Na beëindiging van de registratie bij Skal is uw bedrijf nog negen maanden verplicht om alle inlichtingen aan Skal te verschaffen, die nodig zijn voor de afhandeling. In deze periode kan Skal inspecties op uw bedrijf blijven uitvoeren. Dit is zo vastgelegd in het Skal-Reglement Certificatie en Toezicht (R11, artikel 19 lid 7 van): “Tot en met negen maanden na beëindiging van de certificatieovereenkomst blijft de marktdeelnemer verplicht om alle inlichtingen aan Skal te verschaffen, die nodig zijn voor de afhandeling van zijn (contractuele) verplichtingen.

Daarnaast verplicht de Algemene wet bestuursrecht (Art 5:20 lid 1) een bedrijf om medewerking te verlenen aan deze inspecties: “Een ieder is verplicht aan een toezichthouder binnen de door hem gestelde redelijke termijn alle medewerking te verlenen die deze redelijkerwijs kan vorderen bij de uitoefening van zijn bevoegdheden.

Indien Skal constateert dat een bedrijf na beëindigen van de registratie nog steeds biologische activiteiten uitvoert of biologische verwijzingen gebruikt zal er handhavend worden opgetreden.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen over het beëindigen van uw registratie, neem dan gerust contact met ons op via email.

Landbouwbedrijven kunnen ons mailen via landbouw@skal.nl.

Alle andere bedrijven via bereiding@skal.nl.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle