Mobile menu trigger

1. Risicoanalyse

Een risicoanalyse actualiseert u regelmatig (bijvoorbeeld jaarlijks). Benoem in een risicoanalyse de risico’s op verontreiniging, vermenging of verwisseling in uw biologische bedrijfsprocessen. Denk hierbij aan risico’s bij:

  1. aanvoer;
  2. verwerking;
  3. traceerbaarheid;
  4. verwisseling biologisch en niet-biologisch.

2. Voorzorgsmaatregelen

Beschrijf hier de voorzorgsmaatregelen die u neemt om deze risico’s weg te nemen of in elk geval zo klein mogelijk te maken.

  1. stel voorzorgsmaatregelen vast in procedures en werkinstructies;
  2. valideer de voorzorgsmaatregelen;
  3. pas zo nodig de voorzorgsmaatregelen aan na een incident;
  4. verifieer de voorzorgsmaatregelen (registraties, analyse-uitslagen, klachten,).

Voorbeelden voor verschillende sectoren

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle