Mobile menu trigger

Het beoordelen van de risicoanalyse is één van de onderdelen die aan bod komt tijdens een periodieke inspectie.

De risicoanalyse bevat de volgende onderdelen:

1. Benoemen van de gevaren zelf

Minimaal benoemen:

  • Niet traceerbaar;
  • Gecontamineerd bij aanvoer;
  • Gecontamineerd tijdens proces;
  • Verwisseling biologisch en gangbaar.
2. Benoemen van het beheersen van de gevaren
  • Benoem per processtap en of activiteit de gevaren;
  • Schat de kans in dat het voorkomt;
  • Stel beheersmaatregelen vast (bijvoorbeeld procedures en werkinstructies);
  • Valideer de beheersmaatregelen;
  • Correctieve en preventieve acties vaststellen na incidenten;
  • Verifieer de beheersing (check registraties, check correctieve en preventieve acties, bemonstering, analyseer klachten).

De risicoanalyse actualiseert u continu, naar aanleiding van incidenten die hebben plaatsgevonden.

Voorbeelden voor de verschillende sectoren

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle