Mobile menu trigger

De risicoanalyse en de voorzorgsmaatregelen maken onderdeel uit van het risicobeheersplan. In 2023 richt de periodieke inspectie zich op deze twee onderdelen.

In de loop van 2023 informeren wij u verder over het risicobeheersplan. In 2024 heeft een bedrijf voor haar biologische bedrijfsvoering een risicobeheersplan opgesteld.

1. Risicoanalyse

Een risicoanalyse actualiseert u regelmatig (bijvoorbeeld jaarlijks). Benoem in een risicoanalyse de risico’s op verontreiniging, vermenging of verwisseling in uw biologische bedrijfsprocessen. Denk hierbij aan risico’s bij:

  1. aanvoer;
  2. verwerking;
  3. traceerbaarheid;
  4. verwisseling biologisch en niet-biologisch.

2. Voorzorgsmaatregelen

Beschrijf hier de voorzorgsmaatregelen die u neemt om deze risico’s weg te nemen of in elk geval zo klein mogelijk te maken.

  1. stel voorzorgsmaatregelen vast in procedures en werkinstructies;
  2. valideer de voorzorgsmaatregelen;
  3. pas zo nodig de voorzorgsmaatregelen aan na een incident;
  4. verifieer de voorzorgsmaatregelen (registraties, analyse-uitslagen, klachten,).

Voorbeelden voor verschillende sectoren

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle