Mobile menu trigger

Productcategorieën van biologische producten die onder de overeenkomst tussen de EU en het VK vallen.

Biologische producten uit de EU die door het VK zijn erkend als gelijkwaardig en vice versa:
- Onverwerkte plantaardige producten
- Levende dieren of onverwerkte dierlijke producten (waaronder honing)
- Aquacultuurproducten en zeewier
- Verwerkte landbouwproducten voor gebruik als levensmiddel
- Verwerkte landbouwproducten voor gebruik als diervoeder
- Vegetatief teeltmateriaal en zaaizaad

Voor wat betreft export vanuit de EU naar het VK moeten deze producten ook aan onderstaande criteria voldoen:
De bovengenoemde biologische producten moeten onverwerkte landbouw- of aquacultuurproducten zijn die in de Unie zijn geproduceerd, of verwerkte landbouwproducten voor gebruik als levensmiddel of als diervoeder die in de Unie zijn verwerkt met ingrediënten die in de Unie zijn geteeld of in de Unie zijn ingevoerd in overeenstemming met de wet- en regelgeving van de Unie.

Voor wat betreft import vanuit het VK naar de EU moeten deze producten ook aan onderstaande criteria voldoen:
De bovengenoemde biologische producten moeten onverwerkte landbouw- of aquacultuurproducten zijn die in het Verenigd Koninkrijk zijn geproduceerd, of verwerkte landbouwproducten voor gebruik als levensmiddel of als diervoeder die in het Verenigd Koninkrijk zijn verwerkt met ingrediënten die in het Verenigd Koninkrijk zijn geteeld of in het Verenigd Koninkrijk zijn ingevoerd in overeenstemming met de wet- en regelgeving van het Verenigd Koninkrijk.

Zie hiervoor de deal die is gesloten tussen het VK en de EU.

Definitie ‘verwerking’

Voor wat betreft de definitie van ‘verwerkt’ worden de definities gehanteerd die in VO 2018/848 en VO 852/2004 zijn vastgelegd.

(EU) VO 2018/848 artikel 3 lid 73:
„verwerking”: verwerking in de zin van artikel 2, lid 1, onder m), van VO 852/2004; dit omvat het gebruik van de in de artikelen 24 en 25 van de onderhavige verordening bedoelde stoffen, maar niet verpakkings- of etiketteringshandelingen.

(EU) VO 852/2004 artikel 2 lid 1 m:
"verwerking": handeling die het oorspronkelijke product ingrijpend wijzigt, onder meer door middel van verhitten, roken, zouten, rijpen, drogen, marineren, extraheren of extruderen, of een combinatie van dergelijke behandelingen.
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle