Mobile menu trigger

Varkenshouders: opmeten troggen en feeders voorafgaand aan de Skal inspectie

image

In de nieuwe EU Bio verordening is opgenomen dat een trog of feeder waarin een varken niet kan liggen, moet worden afgetrokken van de beschikbare binnenruimte van het hok. Wettekst: EU-verordening 2020/464 Bijlage I, deel III: binnen en buitenruimten

Om de inspectietijd bij varkenshouders te beperken wordt hen gevraagd om voorafgaand aan de inspectie alle verschillende type troggen en voerbakken die op het bedrijf worden gebruikt, op te meten. De Skal inspecteur zal deze meting op basis van een steekproef verifiëren.

Wanneer moet een voerbak worden opgemeten en van de binnenruimte worden afgetrokken?
Voerbakken/troggen die aan de volgende kenmerken voldoen moeten worden opgemeten en van de binnenruimte worden afgetrokken:

  • Een voerbak/trog waar een varken niet in kan liggen.
    Een voerbak die niet groot genoeg is of obstructies bevat die het varken verhinderen om in de trog/voerbak te gaan liggen.

EN

  • De voerbak/trog is een permanent, vast onderdeel van de stalinrichting
    Tijdelijke, losse voerbakken (bijv. bakken met biggenkorrel rondom het spenen) hoeven niet van de binnenruimte te worden afgetrokken.

Verhoogde troggen in voerligboxen
Bij huisvesting in voerligboxen (bijv. in de dekstal) kan de oppervlakte onder de trog wel bij de binnenruimte worden meegerekend, mits de onderkant van de trog zich minimaal 20 cm boven de vloer bevindt en de varkens ongehinderd met de kop onder de trog kunnen liggen. Dit is conform de werkwijze van de NVWA.

LET OP: Deze uitzondering geldt alleen bij voerligboxen, omdat het varken in een voerligbox altijd met de kop onder de trog gaat liggen. In alle andere situaties wordt de ruimte onder een verhoogde trog niet meegerekend bij de binnenruimte.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle