Mobiel menu trigger

Niet-toegestaan glufosinaat aangetoond in biologische producten

image

Er wordt glufosinaat teruggevonden in diverse biologische importproducten. Glufosinaat is een niet-selectief, breedspectrum herbicide dat qua structuur en werkwijze lijkt op glyfosaat. Glufosinaat is niet toegestaan tijdens de teelt van biologische producten. In monsternames en analyses moet rekening worden gehouden met dit risico.

Glufosinaat kan worden toegepast als herbicide in de teelt van bijvoorbeeld cacaobonen, koffiebonen en citrusvruchten, maar wellicht ook in andere producten (zoals zaden, granen, rijst, soja, mais, koolzaad, avocado’s, passievruchten, druiven, noten, etc) om de opbrengst te verhogen.

Analyse

Laboratoria kunnen het gehalte glufosinaat in biologische producten bepalen via een single-residu methode, vergelijkbaar met andere polaire pesticides zoals bromide, chloride, chloraat, fosforigzuur en glyfosaat.

De analyse zit dus niet in de standaard multi-residu analyses met vloeistofchromatografie en gaschromatografie met massaspectrometrie als detectie (LC-MS en GC-MS) en moet specifiek worden aangevraagd.

Als glufosinaat en de belangrijkste afbraakproducten 3-methyfosfine propionzuur (MPPA) en N-acetyl-glufosinaat aangetroffen worden, moet volgens Verordening (EU) 2018/848, artikel 28, melding gemaakt worden via Mijn Skal.

Als de twijfel bij het aantreffen van glufosinaat in het product niet kan weggenomen na onderzoek, zal Skal Biocontrole de biologische status van de producten ontnemen.

Informatiebladen glufosinaat

Uitgebreide inhoudelijke informatie over glufosinaat vindt u op het informatieblad (NED) of de information sheet (ENG).

Melding doen

Lees meer over twijfel over de bio-status van een product.
Bij vragen kan een mail gestuurd worden naar info@skal.nl.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle