Mobile menu trigger

Certificatieplicht verkooppunten: een update

image

In de biologische keten is een verkooppunt certificatieplichtig als het onverpakte producten verkoopt. Ook vallen onder deze certificatieplicht de handelingen met biologische producten zoals het snijden en verpakken, afbakken of het mengen van losse producten (bijvoorbeeld noten).

2021 in teken van informeren en certificeren

De eerste helft van 2021 stond vooral in het teken van het informeren van ondernemers met verkooppunten over de certificatieplicht. Er is contact gezocht met zowel de sectororganisaties als alle individuele winkelketens om voorlichting te geven over de invulling van de certificatieplichtig.

Ook heeft Skal in de tweede helft van 2021 660 oriënterende toezichtsinspecties uitgevoerd bij zelfstandige verkooppunten. Het doel van deze oriëntatie was om een goed beeld te krijgen van de te certificeren winkels. In 2021 zijn de eerste 11 winkelketens, 68 zelfstandige winkels en 3 marktkramen gecertificeerd, wat neerkomt op 658 gecertificeerde verlooplocaties.

Start toezicht en handhaving in 2022

De supermarktketens en verkooppunten die zich nog niet hebben aangemeld in 2021, maar wél onder de certificatie- of aanmeldplicht vallen, dienen zich in 2022 bij Skal aan te melden. De handhaving van de certificatieplicht start vanaf juli 2022 middels een daartoe opgestelde boetesystematiek. Het actieve toezicht start vanaf deze maand. Dit betekent dat verkooppunten die onder de certificatieplicht vallen vanaf deze maand hierop gewezen kunnen worden door Skal.

Uitzonderingen certificatieplicht

De certificatieplicht geldt voor de verkoop van biologische voedingsmiddelen en diervoeding van agrarische oorsprong en/of biologisch levend plantaardig materiaal, zoals planten in pot, snijbloemen, bloembollen en zaden.

  • Producten als biologische kleding of cosmetica behoren niet tot het werkveld van Skal. Ook een foodtruck of eetkraam, die ter plaatse bereid voedsel verkoopt aan de consument (friet, broodjes, pannenkoeken, kebab, et cetera) valt buiten de certificatieplicht, en kan zich niet laten certificeren.

  • Verkooppunten (bijvoorbeeld boerderijwinkels en marktkramen) van al gecertificeerde biologische landbouwbedrijven, kunnen zonder extra inspectie op het bestaande bio-certificaat worden toegevoegd.

  • Verkooppunten die bio-producten alleen snijden onder het oog voor de consument en op verzoek van de consument, zijn niet certificatieplichtig. (Afbakken, grillen, mixen en verpakken voor 24-uursverkoop zijn wél certificatieplichtig.)

  • Zelfstandige verkooppunten van onverpakte biologische producten met een omzet van minder dan €20.000 of minder dan 5000 kilo, volstaan ermee zich aan te melden bij Skal. Zij worden niet gecertificeerd, maar vallen wel onder het toezicht.

Tarieven certificeren

De tarieven voor certificatie van verkooppunten vindt u hier. Voor kleine zelfstandige verkoopunten met een omzet van minder dan €20.000 of <5000 kg aan onverpakte bio-producten, geldt dat zij de certificatiebijdrage niet hoeven te betalen.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle