Mobile menu trigger

Percentage voer uit regio is minimaal 30%

Vanaf 01-01-2022 geldt dat tenminste 30% van het voer uit de regio afkomstig moet zijn. Skal definieert regio als de EU.

Wettekst: EU verordening 2018/848, Bijlage II - Deel II: 1.9.3

Lees volledige wettekst
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle