Mobile menu trigger

Buitenruimte is voor de helft voorzien van een dichte vloer

In alle stallen die vanaf 01-01-2022 aangemeld worden bij Skal moet de vloer van de buitenuitloop voor de helft uit een dichte vloer bestaan. Volledig roostervloer in de uitloop is dus niet toegestaan. Voor bedrijven die vóór 31-12-2021 biologisch in bedrijf waren geldt een overgangsbepaling. Uiterlijk op 01-01-2030 moeten álle buitenuitlopen voor minimaal de helft voorzien zijn van een dichte vloer.

Wettekst: EU verordening 2020, Artikel 11: binnen en buitenruimten, zie overgangsbepaling 26:1

Lees volledige wettekst
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle