Mobile menu trigger

Konijnen - Bezettingsdichtheid en minimumoppervlakte van buitenruimten

image

Bij de bezettingsdichtheid en minimumoppervlakte voor de buitenruimten wordt uitgegaan van de netto bruikbare oppervlakte per dier, exclusief platforms:

a) zogende voedster met jongen tot de spening: 2,5 m2;

b) drachtige voedster of geslachtsrijp vrouwelijk fokkonijn: 2,5 m2;

c) mestkonijn vanaf de spening tot de slacht of vervangend konijn (na de mestperiode (10-12 weken tot zes maanden oud): 0,5 m2 in vaste huisvesting of 0,4 m2 in mobiele huisvesting;

d) volwassen ram: 2,5 m2.

Wettekst: Uitvoeringsverordening (EU) 2020/464: Afdeling 5, art. 18 en Bijlage I, deel V

Lees volledige wettekst
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle