Mobile menu trigger

Vruchtwisseling met leguminosen en groenbemesters verplicht

In het vruchtwisselingsschema van open en bedekte teelten moeten leguminosen of groenbemesters opgenomen worden. Ook in overblijvende teelten (bv. fruit, asperges) zijn telers verplicht om te zorgen voor inzaai van leguminosen of groenbemesters.

Wettekst: 2018/848, Bijlage II, deel I, algemeen 1.9.2

Lees volledige wettekst
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle