Mobile menu trigger

Overblijvende gewassen in 5 jaar omschakelen

Een bedrijf met overblijvende gewassen moet binnen 5 jaar alle percelen met hetzelfde gewas biologisch gecertificeerd hebben.

Een voorbeeld:

Een fruitteler wil biologisch worden. De teler heeft 4 percelen met appelbomen. Op 1 juni 2022 meldt hij zijn eerste perceel aan en start de omschakelingsperiode van dit eerste perceel. Dan moeten uiterlijk 1 juni 2027 (= 5 jaar later) alle 4 de appelpercelen biologisch gecertificeerd zijn. Rekening houdend met een omschakelingsperiode van 3 jaar voor overblijvende gewassen, moet de fruitteler dus uiterlijk 1 juni 2024 zijn laatste appelperceel aanmelden voor omschakeling.

Wettekst: 2018/848, Hoofdstuk III: Productievoorschriften, 9.8

Lees volledige wettekst
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle