Mobile menu trigger

Wijzigingen voor gewasbescherming en bemesting

image

De nieuwe lijsten voor wel en niet toegestane gewasbescherming en bemesting bevatten een aantal wijzigingen.

Gewasbescherming:

 • Bij elke stof het CAS-nr. is opgenomen, zodat er geen onduidelijkheid kan bestaan over welke stof het gaat.
 • Alle basisstoffen van plantaardige of dierlijke oorsprong op basis van levensmiddelen mogen worden gebruikt als gewasbescherming. Alle basisstoffen mogen expliciet niet als herbicide worden gebruikt.
 • De beperking voor het toepassen van calciumhydroxide in de fruitteelt als fungicide tegen Nectria is opgeheven.
 • L-cysteïne is toegevoegd (was al toegestaan omdat het een basisstof betreft)
 • De beperkingen op het gebruik van bereidingen op basis van ijzerfosfaat (bijvoorbeeld slakkenkorrels o.i.d.) zijn opgeheven.
 • De gebruiksmogelijkheden voor ethyleen zijn weer teruggedraaid. Het mag alleen nog worden toegepast bij bananen (rijping), aardappelen (kiemremming) en bij citrusvruchten (tegen schade door fruitvliegen).
 • De voorwaarden voor de toepassing van op geur gebaseerde afweermiddelen en schapenvet zijn geschrapt. Deze voorwaarden waren: alleen op niet-eetbare delen van het gewas en indien het gewasmateriaal niet wordt ingeslikt door schapen of geiten.
 • Kwassie is niet meer toegestaan.
 • Plantaardige oliën zijn uitgesplitst naar soorten: citronella, kruidnagel, raapzaad, groene munt, sinaasappel en theeboom.

Bemesting:

 • Algen en algenproducten mogen alleen worden gebruikt als ze biologisch geproduceerd zijn of duurzaam in het wild verkregen zijn.
 • Voor fosfaten, kalium en calciumsulfaat zijn de minimumgehaltes aan nutriënten en andere vereisten in de verordening (overgenomen uit EG 2003/2003) opgenomen.
 • Calciumchlorideoplossing mag nu ook worden gebruikt om calciumtekort bij appelbomen te voorkomen (dus niet meer alleen na vaststelling van een tekort).
 • De wetgeving EG 2003/2003 wordt op 16 juli 2022 vervangen door EU 2019/1009. Voor enkele meststoffen geldt een grenswaarde voor contaminanten (waaronder cadmium).

Wetteksten:

verordening (EU) 2018/848 Artikel 24 en Bijlage II, deel I punten 1.9 en 1.10

verordening (EU) 2021/1165 Artikelen 1 en 2, Bijlagen I en II

Lees volledige wettekst
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle