Mobile menu trigger

Controle en vervolgstappen bij vermoedens van niet-naleving

image

De procedurele stappen bij een vermoeden van niet-toegelaten producten of stoffen:

a) Bij een binnenkomend biologisch of omschakelingsproduct verifieert de exploitant

- of de gegevens op het etiket van het biologische of omschakelingsproduct overeenstemmen met de gegevens in de begeleidende documenten;
- of de informatie op het door de leverancier verstrekte certificaat betrekking heeft op het daadwerkelijk aangekochte product.

b) indien vermoed wordt dat de oorzaak van de aanwezigheid van niet-toegelaten producten of stoffen onder het toezicht van de exploitant valt, onderzoekt deze iedere mogelijke oorzaak van de aanwezigheid ervan.


Wanneer de exploitant de controle-instantie in kennis stelt van het vermoeden tot niet-naleving, verstrekt hij (indien beschikbaar) ten minste het volgende:

a) de gegevens en documenten over de leverancier (de pakbon, de factuur, het certificaat van de leverancier, het inspectiecertificaat voor biologische producten (COI));
b) de traceerbaarheid van het product, met de identificatiecode van de partij, de hoeveelheden in voorraad en de verkochte hoeveelheden (massabalans);
c) de laboratoriumresultaten;
d) het monsterformulier met het tijdstip, de plaats en de methode van de monsterneming;
e) informatie over eventuele eerdere vermoedens over het niet-toegelaten product in kwestie of de niet-toegelaten stof in kwestie;
f) elk ander relevant document ter verduidelijking van de zaak.

Wetteksten:

verordening (EU) 2018/848 artikel 3 leden 4, 5, 49 en 57; artikelen 27 t/m 29; artikelen 42 en 43
verordening (EU) 2021/279 artikelen 1, 2 en 9
verordening (EU) 2017/625 artikelen 14 en 137 lid 3

Lees volledige wettekst
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle