Mobiel menu trigger

Wat is biologisch?

Biologische bedrijven produceren een grote verscheidenheid aan hoogwaardige levensmiddelen en andere landbouw- en aquacultuurproducten. Deze beantwoorden aan de vraag van de consument naar levensmiddelen die geproduceerd zijn door middel van processen die geen schade toebrengen aan het milieu, de gezondheid van de mens en de gezondheid van planten. Er is een hoog niveau van dierenwelzijn, rekening houdend met soortspecifieke behoeften van dieren.

De biologische productie is een duurzaam beheersysteem, gebaseerd op onder andere: eerbied voor de ecosystemen en cycli van de natuur en het behoud en de verbetering van de toestand van bodem, water en lucht. Het is een benadering die uitgaat van de natuurlijke gezondheid, vruchtbaarheid, weerbaarheid en draagkracht van de bodem. Het heeft als doel de kringloop zoveel mogelijk te sluiten. Zo worden mestoverschotten voorkomen en krijgen dieren meer ruimte dan in de gangbare veeteelt.

Biologische producten worden verbouwd zonder gebruik te maken van kunstmest, chemische bestrijdingsmiddelen en genetisch gemodificeerde organismen.

In wetgeving is vastgelegd wat onder biologisch wordt verstaan. De regels in de Europese-biologische-wetgeving hebben tot doel om de principes en beginselen van de biologische productiewijze te waarborgen. Skal Biocontrole certificeert biologische bedrijven en controleert of de voorschriften worden nageleefd. Alleen gecertificeerde bedrijven mogen biologische producten op de markt brengen

Het Europees biologisch keurmerk

Als het Europees biologisch keurmerk op een product staat, weet je zeker dat het biologisch is, in welke winkel je het product ook tegenkomt: in de supermarkt, een bio-speciaalzaak, op de markt of in een webshop. Naast het keurmerk is het woord 'biologisch' ook wettelijk beschermd in de levensmiddelen- en landbouwsector.

Dit keurmerk is verplicht op alle voorverpakte biologische consumentenproducten in de EU. Het keurmerk is herkenbaar aan een groen logo in de vorm van een blaadje dat bestaat uit twaalf sterretjes (zie afbeelding). Het wordt daarom wel ‘het groene blaadje’ genoemd (hoewel het keurmerk soms ook in zwart-wit wordt afgedrukt). Het logo mag gebruikt worden voor voorlichtingsdoeleinden.

Eu organic logo 600x400 0

Aanvullende keurmerken: Eko en Demeter

Naast het Europees biologisch keurmerk zijn er nog andere biologische keurmerken: het EKO-keurmerk (staat voor biologisch geteelde producten uit Nederland) en Demeter (het kwaliteitskeurmerk voor biodynamische landbouw en voeding). Op de verpakking van een biologisch product moet sowieso het Europees biologisch keurmerk zijn afgebeeld. EKO en Demeter zijn aanvullend aan het Europees biologisch keurmerk.

Voor de consument

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is een campagne gestart ‘Alles over biologisch’ om consumenten te informeren over de wereld van biologisch eten. De consumentencampagne maakt onderdeel uit van het Actieplan Biologisch.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle