Mobile menu trigger

Bio sector
Header apples

Het aantal biologische
bedrijven

Bedrijven onder controle bij Skal per 31 december 2021
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Landbouw 1.625 1.831 1.930 2.010 2076 2115 2208
Verwerking en handel 2.352 2.586 2.800 3.036 3165 3255 3305
VaC 171
Totaal aantal bedrijven 3977 4.417 4.730 5.046 5.241 5.370 5.684

De biologische sector blijft gestaag groeien. Op 31 december 2021 stonden 5.684 bedrijven bij Skal Biocontrole onder controle. Dit is onder andere door de toevoeging van de nieuwe categorie VaC, Verkoop aan Consumenten. In 2021 zijn 171 bedrijven onder controle komen te staan in deze categorie, met in totaal 690 verkooplocaties.

Ontwikkeling biologische landbouw

Het biologische landbouwareaal groeit gestaag door. Het areaal groeide in 2021 met 5,3% naar 78.248 hectare biologische grond.
Daarnaast is nog 5.108 hectare landbouwgrond in omschakeling naar biologische landbouwgrond. De 5.108 hectare in omschakeling is van de nieuwe bedrijven die omschakelen naar biologisch, maar vooral ook van de al gecertificeerde landbouwbedrijven die nieuwe grond omschakelen. Een biologisch bedrijf in Nederland omvat in 2021 gemiddeld bijna 38 hectare. De tendens is dat biologische bedrijven groter worden omdat ze er grond bij kopen en bedrijven samenvoegen. Het biologische areaal groeit daardoor sterker dan het aantal biologische landbouwbedrijven.

Biologisch areaal in Nederland per 31 december 2021
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Oppervlakte biologisch 56.729 58.446 60.449 66.623 69.349 74.282 78.248
Oppervlakte in omschakeling 2.391 3.319 9.067 4.728 5.856 5.382 5.108
Totaal aantal hectaren 59.120 61.765 69.516 71.351 75.204 79.664 83.356
Aantal landbouwbedrijven 1.625 1.831 1.930 2.010 2.076 2.115 2.208
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle