Mobile menu trigger

Bio sector
Header apples

Het aantal biologische
bedrijven

Aantal aangemelde bedrijven per 31 december
Jaartal 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Landbouwbedrijven 1.647 1.600 1.625 1.831 1.930 2.010 2076 2115
Verwerking/handel 1.954 2.138 2.352 2.586 2.800 3.036 3165 3255
Totaal aantal bedrijven 3.601 3.738 3977 4.417 4.730 5.046 5.241 5.370

De biologische sector blijft gestaag groeien. Op 31 december 2020 stonden 5.370 bedrijven bij Skal Biocontrole onder controle. Dat zijn er 129 meer dan eind 2019. Daarmee is de bio-sector met 2,5 procent gegroeid.

Ontwikkeling biologische land- en tuinbouw

In 2020 is de biologische land- en tuinbouw de grens van de 2000 bedrijven gepasseerd. Eind 2019 hadden namelijk 1.952 land- en tuinbouwbedrijven een bio-certificaat; eind 2020 zijn dat er 2.019.

Het totale biologisch landbouwareaal in Nederland is in 2020 gegroeid naar 79.664 hectare en is daarmee met 5,9% gegroeid ten opzichte van 2019. Er kwam in totaal 4.459 hectare landbouwgrond bij. De groei in biologisch landbouwareaal komt met name vanuit bestaande, reeds gecertificeerde biologische bedrijven.
De grootste procentuele groei in biologisch landbouwareaal is te zien in Drenthe (+15,3%) en Zeeland (+14,6%). De grootste absolute groei vindt plaats in Flevoland (+888 ha) en Drenthe (+847 ha).

Bio-areaal in nederland (per 31 december)
Jaartal 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Oppervlakte (ha) landbouwbedrijven 50.736 53.379 56.688 56.729 58.446 60.449 66.623 69.349 74.282
Oppervlakte (ha) in omschakeling 3.046 2.559 1.957 2.391 3.319 9.067 4.728 5.856 5.382
Aantal geregistreerde landbouwbedrijven 1.658 1.647 1.600 1.625 1.831 1.930 2.010 2.076 2.115
Totaal ha 53.782 55.938 58.645 59.120 61.765 69.516 71.351 75.204 79.664
Grafiek overzicht aantal geregistreerden bedrijven 1985 2020
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle