Mobile menu trigger

Bemonstering en laboratoriumonderzoek van hoog risico-producten

Per 1 juli 2022 geldt de nieuwe lijst van hoog risico-producten voor bemonstering en laboratoriumonderzoek bij import en wijzigt de werkwijze voor de bemonstering en analyse. Hieronder staat wat deze wijzigingen concreet betekenen.

Product/landcombinaties

De biologische verordening (2018/848) verplicht Skal tot laboratoriumonderzoeken voor biologische producten of producten in omschakeling met een frequentie die afhankelijk is van de waarschijnlijkheid van niet-naleving van Verordening (EU) 2018/848. Gedurende deze controle dient de zending onder douanetoezicht te blijven. Gedurende deze controle dient de zending onder douanetoezicht te blijven. In EU verband is de lijst met product/land combinaties voor bemonstering en laboratoriumonderzoek voor de tweede helft van 2022 vastgelegd in dit document. De verwachting is dat deze lijst met producten per jaar zal wisselen en op termijn wordt uitgebreid.

Raadpleeg voor de exacte producten die onder de controleplicht vallen de goederen nomenclatuur van de douane.


Land

Landcode

producten

GN Code

Percentage te onderzoeken zendingen

China

CN

Grondnoten

12024200

10%

China

CN

Grondnoten

12024100

10%

China

CN

pompoenzaden

12079996

10%

India

IN

gember

09101100

50%

India

IN

gember

09101200

50%

India

IN

guargom

13023290

50%

India

IN

sesamzaden

12074090

50%

India

IN

kurkuma

09103000

10%

India

IN

kurkuma

13021970

10%

Kazachstan

KZ

lijnzaad

12040090

10%

Paraguay

PY

chiazaden

12079996

10%

Peru

PE

cacoabonen

18010000

10%

Turkije

TR

aardbeien

08111090

10%

Turkije

TR

aardbeien

20088090

10%

Turkije

TR

durumtarwe

10011900

10%


Raadpleeg de goederennomenclatuur om na te gaan of uw product onder deze tabel valt.

Werkwijze

Zendingen hoeven niet meer te worden aangemeld in mijn.skal.nl. Skal Biocontrole zal de selectie van zendingen van hoog risico-producten baseren op de gegevens zoals die conform Europese regelgeving moeten worden vastgelegd in het Certificate of Inspection (COI) in Traces.

De importeur of, in voorkomend geval, de voor de zending verantwoordelijke exploitant moet vak 20 [voorafgaande kennisgeving] met de verwachte datum en het verwachte tijdstip van aankomst van de zending aan het (grens)controlepunt of het punt van vrijgave voor het vrije verkeer invullen. De bemonstering wordt uitgevoerd op de locatie van de Eerste Ontvanger zoals die in vak 24 van het COI is vermeld.

Het is van essentieel belang voor het importproces en de tijdige afhandeling van de controles dat het COI tijdig, volledig en accuraat is ingevuld.

Wanneer uw zending in de steekproef voor de hoog risico-producten valt, ontvangt de Nederlandse importeur of, indien de importeur niet Nederlands is, de in Nederland gelegen Eerste Ontvanger hierover per email bericht van Skal. Qualitas Inspection voert de bemonstering uit in opdracht van Skal. U wordt door Qualitas Inspection benaderd om een afspraak te maken voor bemonstering. De zending moet uiteraard beschikbaar blijven. De zending blijft onder douanetoezicht en u mag in ieder geval geen aangifte voor het vrije verkeer doen bij de douane tot u bericht ontvangt over de uitslag van het laboratoriumonderzoek.

We begrijpen dat u zo snel mogelijk deze uitslag wilt hebben en zetten ons in om dit te realiseren. In het algemeen moet u rekenen op 5 tot 10 werkdagen in het geval er geen nader onderzoek hoeft te worden ingesteld. Wanneer er nader onderzoek moet worden ingesteld of wanneer Skal constateert dat de zending niet voldoet aan de wettelijke vereisten ontvangt u specifieke informatie over de gevolgen hiervan.

Wanneer uw zending niet in de steekproef voor de hoog risico-producten valt, kunt u volgens de bestaande wijze de aangifte voor het vrije verkeer bij de Douane indienen. De Douane verifieert tijdens de behandeling van die aangifte het COI en legt haar beslissing vast in vak 30 van het COI.

Voorlopig zullen de kosten voor bemonstering en analyse door Skal worden betaald, tenzij er een residu wordt aangetroffen. In dat geval worden de kosten conform het tarievenblad doorberekend.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle