Mobile menu trigger

Bemonstering en laboratoriumonderzoek van hoog risico-producten

Per 1 februari 2023 hanteert Skal de nieuwe lijst van hoog risico-producten voor bemonstering en laboratoriumonderzoek bij import. Hieronder staat wat deze wijzigingen concreet betekenen.

Product/landcombinaties

Verordening (EU) 2018/848 verplicht Skal tot laboratoriumonderzoeken voor biologische producten of producten in omschakeling bij import met een verhoogd risico op niet-naleving van Verordening (EU) 2018/848. Hieronder staat de tabel met de product/land combinaties die vanuit de risicoanalyse van Skal en de Europese Commissie zijn geselecteerd (hoog risico-producten).

Product/Landcombinaties

Land van herkomst

Productomschrijving

GN-code

Lijst

Oekraïne

Barley

10039000

Nationaal

Vietnam

Cashew

08013200

Nationaal

Indonesië

Cassia (cinnamon)

09061900

Nationaal

Verenigde Staten

Cereal bar

19059070

Nationaal

Paraguay

Chia seeds

12079996

EU

Sierra Leone

Cocoa (beans, etc.)

18010000

EU

Peru

Cocoa (beans, etc.)

18010000

Nationaal

Dominican Republic

Cocoa (beans, etc.)

18010000

Nationaal

Uganda

Cocoa (beans, etc.)

18010000

Nationaal

Vietnam

Coconut oil

15131999

Nationaal

Peru

Coffee

09011100

Nationaal

Oekraïne

Corn

10059000

Nationaal

India

Curcuma/turmeric

09103000
13021970

EU

China

Dries noodles

19023010

Nationaal

China

Ginger

09101100
20060010

EU

Peru

Ginger

09101100

Nationaal

China

Hempseeds

12079991

Nationaal

Turkey

Lentils

07134000

Nationaal

Sierra Leone

Palm oil

15111090

Nationaal

China

Peanut

12024100
12024200

Nationaal

Paraguay

Peanut

12024100
12024200

Nationaal

China

Pumpkin (seeds)

07099390
12079996
12129995

EU

Peru

Quinoa

10085000
11042989

EU

Bolivia

Quinoa

10085000
11042989

Nationaal

Alle derde landen

Rye

10029000

Nationaal

Turkey

Sesame

12074090

Nationaal

Bolivia

Sesame

12074090

Nationaal

Egypt

Sesame

12074090

Nationaal

Togo

Soy

12019000

Nationaal

China

Soy (bean, cakes, meals, expeller, etc.)

23040000

EU

India

Soy (bean, cakes, meals, expeller, etc.)

23040000

EU

Moldavië, Republiek

Spelt

10019900

Nationaal

China

Tea (different)

09022000
09024000

EU

Raadpleeg de goederennomenclatuur om na te gaan of uw product onder deze tabel valt.

Werkwijze

Zendingen hoeven niet meer te worden aangemeld in mijn.skal.nl. Skal Biocontrole zal de selectie van zendingen van hoog risico-producten baseren op de gegevens zoals die conform Europese regelgeving moeten worden vastgelegd in het Certificate of Inspection (COI) in TRACES.

De importeur of, in voorkomend geval, de voor de zending verantwoordelijke exploitant moet vak 20 [voorafgaande kennisgeving] met de verwachte datum en het verwachte tijdstip van aankomst van de zending aan het (grens)controlepunt of het punt van vrijgave voor het vrije verkeer invullen. De bemonstering wordt uitgevoerd op de locatie van de Eerste Ontvanger zoals die in vak 24 van het COI is vermeld.

Het is van essentieel belang voor het importproces en de tijdige afhandeling van de controles dat het COI tijdig, volledig en accuraat is ingevuld.

Qualitas Inspection

Wanneer uw zending in de steekproef voor de hoog risico-producten valt, ontvangt de Nederlandse importeur of, indien de importeur niet Nederlands is, de in Nederland gelegen Eerste Ontvanger hierover per email bericht van Skal. Qualitas Inspection voert de bemonstering uit in opdracht van Skal. U wordt door Qualitas Inspection benaderd om een afspraak te maken voor bemonstering. De zending moet uiteraard beschikbaar blijven. De zending blijft onder douanetoezicht en u mag in ieder geval geen aangifte voor het vrije verkeer doen bij de douane tot u bericht ontvangt over de uitslag van het laboratoriumonderzoek.

We begrijpen dat u zo snel mogelijk deze uitslag wilt hebben en zetten ons in om dit te realiseren. In het algemeen moet u rekenen op 5 tot 10 werkdagen in het geval er geen nader onderzoek hoeft te worden ingesteld. Wanneer er nader onderzoek moet worden ingesteld of wanneer Skal constateert dat de zending niet voldoet aan de wettelijke vereisten, ontvangt u specifieke informatie over de gevolgen hiervan.

Wanneer uw zending niet in de steekproef voor de hoog risico-producten valt, kunt u volgens de bestaande wijze de aangifte voor het vrije verkeer bij de Douane indienen. De Douane verifieert tijdens de behandeling van die aangifte het COI en legt haar beslissing vast in vak 30 van het COI.

Voorlopig zullen de kosten voor bemonstering en analyse door Skal worden betaald, tenzij er een residu wordt aangetroffen. In dat geval worden de kosten conform het tarievenblad doorberekend.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle