Mobile menu trigger

Guidelines China, Oekraïne en buurlanden

Jaarlijks analyseert de Europese Commissie de onregelmatigheden bij importen uit diverse landen. Op basis van deze analyse worden eventueel aanvullende controles geëist via zogenoemde guidelines. Deze schrijven voor dat alle partijen biologische producten (die uit de betreffende landen worden geïmporteerd en aan bepaalde voorwaarden voldoen), bemonsterd moeten worden.

Op 29 oktober 2019 heeft de Europese Commissie besloten de Guideline ook in 2020 voort te zetten voor specifieke importen uit Oekraïne, Kazakstan, Moldavië en de Russische Federatie en China.

Let op! In het eerste kwartaal van 2020 wordt een nieuwe werkwijze van kracht. Voor ieder COI (certificaat van invoer) wordt dan minimaal 1 monster genomen. Deze partijen blijven gescheiden totdat aan de verplichtingen van de guideline is voldaan. Voor de overgang naar deze systematiek ontvangen de importeurs en de eerst geadresseerden (geregistreerd door Skal Biocontrole) nog bericht.

Werkwijze bij import van producten die onder de Guidelines vallen

Het melden van een import gebeurt per biologische partij/product, dus niet met meerdere producten tegelijkertijd. Aanmelden van partijen gaat via Mijn.Skal.nl.
De bemonstering wordt pas ingepland als alle informatie juist en volledig is ingevuld via Mijn.Skal.nl.

U bent vrij in de keuze van en opdrachtverstrekking aan een geaccrediteerd laboratorium. Hier vindt u een overzicht met de vereiste laboratoriumanalyses per product. Wordt het te importeren product niet genoemd, dan volstaat een multi-residu analyse.

  • Er kunnen alleen meldingen gedaan worden met Certificaat voor Invoer (COI) die getekend is door de “issuing body”, de controle organisatie de het COI afgeeft
  • Uitslagen van analyses stuurt u rechtstreeks naar import@skal.nl
  • Voor de kosten zie Tarieven. De kosten worden maandelijks gefactureerd.

Indien u de bovengenoemde werkwijze niet volgt, zal Skal Biocontrole de import en de afhandeling niet in behandeling nemen.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op via import@skal.nl.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle