Skal Biocontrole
Skal Biocontrole
Skal Biocontrole 2
Skal Biocontrole 2
Skal Biocontrole 3
Skal Biocontrole 3

Meld een overtreding

Voor consumenten:
Bent u een consument van biologische producten en heeft u het vermoeden dat een product niet écht bio is? Mail dan naar

Informatie voor biologische bedrijven:
Als u het vermoeden hebt dat een product dat door uw bedrijf gekocht, geïmporteerd, geproduceerd of bereid is niet aan de eisen van biologische productie voldoet, dan verzoeken wij u om Skal hier onmiddellijk over te informeren. Graag met bewijsmateriaal als bijlage. Voor iedere melding zijn verschillende documenten van belang. Vaak weet u zelf het beste wat de juiste informatie geeft, aanvullend op de melding. Wat uit de documenten en/of foto's vooral moet blijken is de traceerbaarheid van het product. Gebruik hiervoor hetMeldingformulier (residuen, GMO e.a.)met verplichte bijlage.
Kent u een bedrijf dat biologische producten op de markt brengt, maar niet gecertificeerd is? Meld het ons dan . Stuur in dit geval een e-mail met de melding naar

In de verordening 889/2008 artikel 91 staat dat als u het vermoeden hebt dat een door uw bedrijf gekocht, geïmporteerd, geproduceerd of bereid product niet aan de eisen van biologische productie voldoet, u procedures in moet leiden om elke aanduiding betreffende de biologische productiemethode van dat product te verwijderen of om het product af te zonderen en te identificeren. U mag het product pas gaan verwerken, verpakken of in de handel brengen nadat de twijfel is weggenomen. De enige uitzondering hierop is als het product in de handel wordt gebracht zonder aanduidingen betreffende de biologische productiemethode. Ondertussen kan Skal eisen dat het product niet met aanduidingen betreffende de biologische productiemethode in de handel wordt gebracht totdat de door u aangeleverde informatie ons ervan heeft overtuigd dat het een zuiver biologisch product is.

Anoniem melden van fraude
Zoals hiervoor weergegeven kunt u voor het melden van twijfels over de bio-status van een product contact opnemen met Skal. Wilt u anoniem melding maken van grootschalige of structurele fraude? Kunt u aantonen dat een Nederlands bedrijf structureel gangbare producten verkoopt als biologisch, maar wilt u dit liever anoniem melden? Neem hiervoor contact op met het team Criminele inlichtingen van de NVWA, Inlichtingen en Opsporingsdienst. Anonimiteit kan van belang zijn als bekendmaking van uw identiteit mogelijk verregaande persoonlijke consequenties heeft, zoals ontslag of bedreiging. U kunt het TCI 24 uur per dag bereiken op 06-13449477.

Meldingen van residuen
Voor residumeldingen hebben we een Meldwijzer ontwikkeld. Wilt u hier gebruik van maken bij residumeldingen?
Tevens hebben wij een Meldingformulier (residuen, GMO e.a.)met verplichte bijlage

Meldingen over Import van buiten de Europese Unie
Wanneer uw melding een import van buiten de Europese Unie betreft en er binnen de EU geen handelingen hebben plaatsgevonden waardoor de onregelmatigheid heeft kunnen optreden, is in ieder geval het Certificaat van Invoer van belang. Hiermee kan contact opgenomen worden met de juiste personen in het land van herkomst, meestal de plaatselijke controle-organisatie.