Skal Biocontrole
Skal Biocontrole
Skal Biocontrole 2
Skal Biocontrole 2
Skal Biocontrole 3
Skal Biocontrole 3

Meld een overtreding

Voor consumenten:
Bent u een consument van biologische producten en heeft u het vermoeden dat een product niet écht bio is? Mail dan naar 

Informatie voor biologische bedrijven: 
Als u het vermoeden heeft dat een product dat door uw bedrijf gekocht, geïmporteerd, geproduceerd of bereid is niet aan de eisen van biologische productie voldoet, dan bent u (volgens de verordening 889/2008artikel 91.1) verplicht om Skal hier onmiddellijk over te informeren. In deze verordening staat namelijk dat als u dit vermoeden heeft, u procedures in moet leiden om elke aanduiding betreffende de biologische productiemethode van dat product te verwijderen of om het product af te zonderen en te identificeren. Dit betekent dat u zelf het product moet blokkeren en dit direct moet melden aan Skal en meewerken aan het onderzoek. U mag het product pas gaan verwerken, verpakken of in de handel brengen nadat de door u aangeleverde informatie ons ervan heeft overtuigd dat het een zuiver biologisch product is en de twijfel is weggenomen. Ondertussen kan Skal eisen dat het product niet als biologisch in de handel wordt gebracht. 

In uw online omgeving mijn.skal.nl vragen wij u uw melding te registreren. Graag hierbij een heldere toelichting op de traceerbaarheid en het bewijsmateriaal toevoegen als bijlage. Voor iedere melding zijn verschillende documenten van belang. Tijdens de registratie van uw melding wordt gevraag deze betreffende documenten en/of foto’s toe te voegen. Voorbeelden hiervan zijn: Certificaat van Invoer, facturenofficiële transportdocumenten (bv. CMR, bill of loading), analyseresultaten. Indien van toepassing vragen wij om een duidelijk overzicht van afnemers als bijlage in uw registratie. 

Meldingen van residuen 
Voor meldingen van residuen hebben we een Meldwijzer ontwikkeld. Wilt u hier gebruik van maken bij residumeldingen?  

Melden van niet-gecertificeerde bedrijven
Heeft u het idee dat een bedrijf biologische producten aanbiedt, maar hier niet voor is gecertificeerd? Mail dan naar  
Wij attenderen bedrijven op de certificeringsplicht. 

Anoniem melden van fraude 
Zoals hiervoor weergegeven kunt u voor het melden van twijfels over de bio-status van een product contact opnemen met SkalWilt u anoniem melding maken van grootschalige of structurele fraude? In geval van vermeende fraude heeft u aanwijzingen dat gangbare producten opzettelijk als bio worden aangeboden. Kunt u aantonen dat een Nederlands bedrijf structureel gangbare producten verkoopt als biologisch, maar wilt u dit liever anoniem melden? Neem hiervoor contact op met het team Criminele inlichtingen van de NVWA, Inlichtingen en Opsporingsdienst. Anonimiteit kan van belang zijn als bekendmaking van uw identiteit mogelijk verregaande persoonlijke consequenties heeft, zoals ontslag of bedreiging. U kunt het TCI 24 uur per dag bereiken op 06-13449477. 

Overige
Valt uw vraag of melding niet in bovenstaande categorieën stuur dan een e-mail naar