Mobile menu trigger

Risico-analyse

U beoordeelt per proces welke risico’s kunnen ontstaan. Een risicoanalyse voor biologische producten heeft vooral op de betrekking op de contaminatie tussen gangbare en biologische ingrediënten/producten (en niet op voedselveiligheiditems). U benoemt de mogelijke risico's en de daarbij behorende biologische beheerspunten (BBP's). Wij hebben voor u een voorbeeld analyse gemaakt, die u kunt aanpassen aan uw eigen bedrijf.

Jaarlijks moet u een interne audit uitvoeren over uw biologische processen, de risicoanalyse is een belangrijke richtlijn voor deze interne audit.

Let op

Deze wet-en regelgeving is geldig t/m 31-12-2021.

Kijk hier voor informatie over de nieuwe wetgeving, of hier voor de wetteksten.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle