Mobile menu trigger

Mosselen en oesters

Tweekleppigen

De mosselteelt is een extensief productiesysteem. De handelingen bestaan voornamelijk uit het oogsten van mosselzaad, dat uitzetten in kweekgebieden en de mosselen oogsten na circa twee jaar. Nederlandse mossel- en oesterkwekers kunnen deze bedrijfsvoering biologisch laten certificeren door Skal. Na een positief certificatiebesluit mogen de Nederlandse oesters en mosselen als biologisch worden verkocht. Biologische aquacultuur zorgt voor instandhouding van de biodiversiteit van natuurlijke waterecosystemen en de duurzame instandhouding van de gezondheid van het watermilieu en van de kwaliteit van de omliggende land- en waterecosystemen.

Gebied
De gebieden waar biologische mosselen en oesters groeien moeten van zeer goede ecologische kwaliteit zijn.
De biologische productie van tweekleppige weekdieren moet plaatsvinden in een met palen, boeien of andere duidelijke bakens afgebakend gebied. Duikvogels mogen geen schade ondervinden van afweernetten tegen roofdieren.

Herkomst
Wild zaad mag van buiten de grenzen van de productie-eenheid worden gebruikt, mits deze praktijk geen significante schade toebrengt aan het milieu en is toegestaan krachtens de plaatselijke wetgeving en mits het zaad afkomstig is van:
a. banken die het winterweer waarschijnlijk niet zullen overleven of boventallig zijn ten opzichte van de behoeften, of
b. collectoren waarop het schelpdierzaad zich op natuurlijke wijze heeft vastgehecht.
Met het oog op de traceerbaarheid naar het verzamelgebied moet worden geregistreerd hoe, waar en wanneer wild zaad is verzameld.

Wetgeving
De Europese wetgeving over tweekleppige weekdieren is te vinden in artikel 15 d en e van de Verordening (EG) Nr. 834/2007: basiswetgeving (pdf.) en in artikel 25 van Verordening (EG) Nr. 889/2008: bepalingen voor de uitvoering (pdf.)
Om mosselen en oesters als biologisch te mogen verkopen, moet de hele keten (dus zowel de teler als de verwerker/ verhandelaar) gecertificeerd zijn.

Let op

Deze wet-en regelgeving is geldig t/m 31-12-2021.

Kijk hier voor informatie over de nieuwe wetgeving, of hier voor de wetteksten.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle