hulpstoffen
hulpstoffen

Hulpstoffen

Additieven
Additieven zijn toevoegingen aan het product die u moet vermelden op het etiket. Voor biologische producten zijn enkele additieven toegestaan. Deze zijn opgenomen in bijlage VIII, deel A van verordening 889/2008. In deze bijlage is een onderscheid gemaakt tussen:

  • levensmiddelen van plantaardige oorsprong (als minimaal 50% van de agrarische ingrediënten plantaardig is)
  • Levensmiddelen van dierlijke oorsprong (als minimaal 50% van de agrarische ingrediënten dierlijk is)

Voor sommige additieven zijn bijzondere voorwaarden opgenomen. U mag de producten alleen gebruiken onder deze voorwaarden. Additieven mag u in principe onbeperkt gebruiken. In de bijlage zijn een aantal additieven voorzien van een astriks, deze moet u behandelen als gangbare ingrediënten (dus in totaal maximaal 5% gebruiken).

Technische hulpstoffen
Technische hulpstoffen zijn toevoegingen aan het product die gedurende het productieproces verdwijnen. U hoeft de technische hulpstoffen niet te vermelden als ingrediënt op het etiket. Voor biologische producten zijn enkele technische hulpstoffen toegestaan. Deze zijn opgenomen in artikel 27 en bijlage VIII, deel B van verordening 889/2008. Voor sommige hulpstoffen zijn bijzondere voorwaarden opgenomen. U mag de producten alleen gebruiken onder deze voorwaarden.

Overige ingredienten
Naast de additieven en technische hulpstoffen zijn er in artikel 27 een aantal overige producten opgenomen die u mag gebruiken:

  • preparaten op basis van micro-organismen en enzymen
  • natuurlijke aroma’s volgens artikel 16 van verordening 1334/2008
  • drinkwater
  • zout

Genetisch gemodificeerde producten
Het gebruik van genetische gemodificeerde organismen (GGO’s)  is niet toegestaan in biologische producten. Als u gangbare ingrediënten gebruikt, moet u bewijzen dat deze zijn geproduceerd zonder het gebruik van GGO’s. U moet een GGO-vrij verklaring bij uw leverancier aanvragen en deze in uw administratie bewaren. Een GGO-vrij verklaring mag maximaal één jaar oud zijn.