Over ons 2015
Over ons 2015

Eerste half jaar 2019: 5320 inspecties uitgevoerd, 4 bedrijven gedecertificeerd

13 August 2019

Het eerste half jaar van 2019 heeft Skal Biocontrole 5320 inspecties uitgevoerd. Meer dan 65% van het verplichte aantal jaarlijkse inspecties is uitgevoerd, hetgeen betekent dat Skal dit jaar met gemak aan haar wettelijke verplichtingen gaat voldoen om alle bio-bedrijven te inspecteren. Het eerste half jaar heeft Skal 354 toelatingsonderzoeken gedaan bij bedrijven die willen starten met biologisch. Ook zijn er 321 onaangekondigde inspecties uitgevoerd bij 311 verschillende bedrijven.

Decertificaties van bedrijven en partijen
De eerste helft van 2019 heeft Skal vier bedrijven gedecertificeerd en van drie bedrijven het certificaat tijdelijk opgeschort. Ook zijn 18 partijen gedecertificeerd. Dat betekent dat Skal van deze producten de bio-status heeft ontnomen omdat zij niet voldeden aan de biologische regelgeving. Skal publiceert de bedrijfsnaam en vestigingsplaats van gedecertificeerde bedrijven op het moment dat de decertificatie onherroepelijk is geworden. De afnemers van gedecertificeerde bedrijven worden op het moment van decertificatie al geïnformeerd. 

Uitvoering Guidelines import risicolanden
De Europese Commissie heeft een Guideline opgesteld voor import uit Oekraïne en buurlanden Kazakstan, Moldavië en de Russische Federatie. Het richtsnoer schrijft voor dat alle partijen die uit deze landen worden geïmporteerd en aan bepaalde voorwaarden voldoen, bemonsterd moeten worden. In 2019 is er een Guideline voor import uit China aan toegevoegd.
Skal heeft de eerste helft van 2019 561 monsternames uitgezet die vallen onder deze Guidelines. Dit is meer dan vijf keer zoveel als in de eerste helft van 2018.

Nieuws