Over ons 2015
Over ons 2015

Biologisch groeit in 2019

22 January 2020

Het aantal geregistreerde bedrijven dat onder toezicht staat van Skal is in 2019 met netto 195 bedrijven gegroeid naar het aantal van 5.241. Ten opzichte van het aantal geregistreerden op 31 december 2018 is de netto groei in 2019 3,9 procent, waarvan 3,3 procent bedrijven met landbouwactiviteiten en 4,2 procent verwerking en handel. De groei in aquacultuurbedrijven steeg opvallend met 189 procent naar 29 bedrijven.

Bio sector2

Deze 5.241 bedrijven staan geregistreerd bij Skal, maar mogen nog niet allemaal hun producten als biologisch verkopen. Geregistreerde landbouwbedrijven moeten na het toelatingsonderzoek eerst een omschakelperiode doormaken voor zij door Skal gecertificeerd worden. Deze omschakelperiode geldt voor de hele bedrijfsvoering inclusief grond en dieren. Verwerkers en handelsbedrijven zijn gecertificeerd na een goed doorlopen toelatingsonderzoek. Het aantal gecertificeerde bedrijven is eind 2019 in totaal 5.067, dat is 234 bedrijven (4,8%) meer dan eind 2018.   

Groei in de biologische landbouw
Van de 2.076 geregistreerde landbouwbedrijven in 2019 zijn er 1.952 biologisch gecertificeerd. Dit zijn in totaal 103 meer landbouwbedrijven dan de 1.849 van eind 2018. In totaal zijn er eind 2019 nog 124 landbouwbedrijven in omschakeling naar biologisch. Met 1952 gecertificeerden landbouwbedrijven, komen we in 2020 misschien wel boven de 2000 gecertificeerde landbouwbedrijven uit. Het biologisch landbouwareaal is gegroeid met 4 procent naar ruim 69.000 hectare biologische grond. Daarnaast is nog 6.000 hectare landbouwgrond in omschakeling naar biologische landbouwgrond. 

Het omschakelen naar biologische landbouw duurt meestal anderhalf tot twee jaar. Het geregistreerde landbouwareaal is in 2019 toegenomen met 2.726 hectare naar een totaal van 75.204 hectare. De 5.856 hectare die in omschakeling zijn, zijn van nieuwe bedrijven die omschakelen naar biologisch, maar ook van bestaande gecertificeerden die nieuwe grond laten omschakelen. 

Het geregistreerde landbouwareaal is in 2019 toegenomen met 2.726 hectare naar een totaal van 65.204 hectare. De 5.856 hectare die in omschakeling zijn, zijn van nieuwe bedrijven die omschakelen naar biologisch, maar ook van bestaande gecertificeerden die nieuwe grond laten omschakelen. Het gemiddeld boerenbedrijf besloeg in Nederland in 2016 32 hectare (bron: CBS). Het gemiddelde biobedrijf is 36 hectare.

Ontwikkeling bij handel en verwerking

Eind 2019 waren er 3.115 gecertificeerde verwerkers, importeurs, handelaren en opslagbedrijven. Dit zijn er netto 131 meer dan eind 2018. De toename wordt gerealiseerd in de branches opslag (+9%), handel (+5%), vervaardigen (+2%) en import (+10%).

 

Nieuws