Mobile menu trigger

Update Nederlandse biologische honing

Donderdag 2 oktober organiseert Skal Biocontrole een bijeenkomst met Nederlandse imkers, vertegenwoordigers van het ministerie van Economische Zaken en de sectororganisatie Bionext. Doel van de bijeenkomst is om te bepalen of er een Nederlandse interpretatie van de Europese wetgeving over biologische honing moet komen. Dan zou er namelijk Nederlandse honing gecertificeerd kunnen worden.

Over biologische honing
Levensmiddelen mogen alleen biologisch genoemd worden als ze voldoen aan de biologische wetgeving. Op dit moment kan Nederlandse honing niet biologisch worden genoemd. Dit komt omdat onduidelijkheden in de Europese wetgeving over biologische honing nog niet zijn uitgewerkt in een interpretatie voor Nederland.

Biologische honing en de biologische wetgeving
In de Europese biologische verordening (889/2008) zijn verschillende eisen gesteld aan de biologische imkerij. Deze eisen zijn nog niet specifiek genoeg om de imkers en hun honing te kunnen inspecteren en certificeren. In artikel 13.1 van de verordening staat bijvoorbeeld dat ‘de bijenkasten zo moeten worden geplaatst dat de bronnen van nectar en stuifmeel binnen een straal van 3 km van de locatie van de bijenkasten hoofdzakelijk bestaan uit biologische gewassen en/of spontane vegetatie en gewassen waarop slechts licht milieubelastende technieken worden toegepast’.
Deze eis roept veel vragen op. Wat verstaan we bijvoorbeeld onder hoofdzakelijk? En wat is spontane vegetatie?
Tijdens het overleg van 2 oktober worden deze vragen besproken met geïnteresseerde imkers.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle