Mobile menu trigger

Nieuwe biologische wetgeving gaat naar verwachting pas in per 2022

image

De nieuwe biologische wetgeving zal naar verwachting op 1 januari 2022 in werking treden, naar aanleiding van het voorstel van de Europese Commissie om de invoering ervan een jaar uit te stellen. De verwachting is dat het Europese Parlement dit zal goedkeuren.

Over de nieuwe bio-verordening
De nieuwe EU bio-verordening Nr. 2018/848, zou oorspronkelijk op 1 januari 2021 in werking treden. De nieuwe verordening vervangt de huidige bio-verordening Nr. 834/2007 en Nr. 889/2008.De productie- en controleregels die volgen uit de nieuwe EU bio-verordening zijn nog in ontwikkeling. De eerste twee besluiten met betrekking tot productieregels zijn al wel gepubliceerd in het EU-Publicatieblad:

Achtergronden bij het uitstel van de ingangsdatum
De Europese Commissie heeft voorgesteld de inwerkingtreding van de nieuwe bio-verordening met een jaar uit te stellen vanwege het belang en de complexiteit van de secundaire wetgeving (productie- en controleregels) die momenteel wordt voorbereid. Het uitstel was oorspronkelijk aangevraagd door de lidstaten, DG-agri en andere belanghebbenden (waaronder IFOAM).

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle