Mobile menu trigger

Biologische sector groeit 2,5% in 2020

image

De biologische sector blijft gestaag groeien. Op 31 december 2020 stonden 5.370 bedrijven bij Skal Biocontrole onder controle. Dat zijn er netto 129 meer dan eind 2019. Daarmee is de bio-sector met 2,5 procent gegroeid in 2020.

Bescheiden groei biologische landbouwsector

Eind 2019 hadden 1.952 land- en tuinbouwbedrijven een bio-certificaat; eind 2020 zijn dat er 2.019. Het totale biologisch landbouwareaal in Nederland is in 2020 gegroeid naar 79.664 hectare en is daarmee met 5,9% gegroeid ten opzichte van 2019. Er kwam in totaal 4.459 hectare landbouwgrond bij.

De groei in biologisch landbouwareaal komt vooral uit bestaande, al gecertificeerde biologische bedrijven.

Meer bio-sector cijfers?

Meer cijfers over de bio-sector in 2020 staan hier. Half maart publiceert Skal in haar jaarverslag een verdere analyse.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle