Mobile menu trigger

Bijpraten over gist en gistextracten

image

Bij Skal ervaren we op dit moment dat biologische gist in opkomst is als ingrediënt. Biologisch gistextract komt tot op heden nog niet voor.

In de nieuwe EU-verordening 2018/848 vallen gist en gistextracten onder de noemer ingrediënten van landbouw. Dit is geen verandering ten opzichte van de huidige verordening.

Gistextract is straks geen aroma meer

In de nieuwe verordening is het niet meer toegestaan om gistextract te gebruiken onder de noemer aroma, het is dan een gistextract-declaratie. Gistextract valt vanaf dan ook onder Bijlage II, Deel IV, nummer 2.2.2 a) net zoals gist, zie hieronder beschreven.

Gistextract valt in de berekening van ‘biologische agrarische grondstoffen’. Op dit moment is er nog geen biologische variant van gistextract. Het ingrediënt gistextract telt daarom op dit moment mee als niet-biologische aandeel.

Concreet houdt dit in, dat voor een gistextract de beperking geldt van totaal maximaal 5% gangbare ingrediënten om uw product nog steeds biologisch te kunnen noemen.

Gist gangbaar faseert uit?

De commissie kan in de loop van tijd beslissen om het gebruik van de gangbare variant niet meer toe te staan. De commissie evalueert het gebruik van alle gangbare agrarische ingrediënten regelmatig. Zijn er wijzigingen, dan brengen wij u hiervan op de hoogte.

Hoe zit het nu anno 2020?

Het gebruik van gist is nu toegestaan volgens artikel 27, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 889/2008:

“preparaten op basis van micro-organismen en enzymen die gewoonlijk worden gebruikt bij de vervaardiging van verwerkte levensmiddelen; enkel enzymen die zijn opgenomen in bijlage VIII, deel A, mogen evenwel als levensmiddelenadditieven worden gebruikt.”

Dit geldt voor verwerking in biologisch voedsel. Een uitzondering hierop geldt voor producten van de wijnsector. Voor deze laatst benoemde sector zijn specifieke bepalingen van toepassing.

  • In de berekening van het percentage biologische ingrediënten is gist een onderdeel van het totaal aan agrarische ingrediënten.
  • Het gebruik van gistextracten wordt nu vaak toegestaan zoals hierboven staat omschreven bij gist of ook vaak als aroma (Verordening (EG) nr. 889/2008).

Wat gaat er veranderen?

Volgens de nieuwe EU-verordening 2018/848 is het gebruik van gist toegestaan; Bijlage II, Deel IV, nummer 2.2.2 a):

“preparaten op basis van micro-organismen en voedingsenzymen die gewoonlijk worden gebruikt bij de levensmiddelenverwerking, mits voedingsenzymen die voor gebruik als levensmiddelenadditieven zijn bestemd overeenkomstig artikel 24 voor gebruik in de biologische productie zijn toegelaten”

Biologisch versus gangbare gist

Biologische gist is een onderdeel van de berekening van agrarische grondstoffen van biologische afkomst. Oftewel: het telt mee in het percentage biologische ingrediënten.

Is het gebruikte ingrediënt een gangbare gistvariant?

  • De gangbare variant mag als ingrediënt gebruikt worden, maar telt vervolgens mee in het percentage gangbare ingrediënten. Voor gangbare ingrediënten geldt een maximum van 5%.
  • Bij een maximum aan 5% gangbare ingrediënten mag een eindproduct nog steeds de biologische verwijzing dragen.

N.B. Deze 5% geldt uiteraard niet alleen voor gangbare gist, maar voor het totale aandeel gangbare ingrediënten in het product.

Meer lezen over de nieuwe EU-verordening?

Op de website van Skal vindt u meer informatie en antwoorden op uw vragen over de huidige wetgeving en de nieuwe EU-verordening 2018/848. De nieuwe biologische verordening biedt twee opties voor het gebruik van aroma's in biologische voedingsmiddelen. Het gaat dan om aroma’s geschikt voor gebruik in biologische producten én om biologische aroma's.

Vragen beantwoorden

Hebt u vragen aan Skal over onder andere ingrediënten en het bereiden en vervaardigen van voedingsmiddelen? Neemt u dan gerust contact met ons op.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle