Import/ export
Import/ export

Product

Van ieder product dat u importeert, moet u vooraf vaststellen dat de certificatie van het product in het land van herkomst gelijkwaardig is aan de Europese verordening. Dit kan op twee manieren:

  1. U koopt het product aan uit een erkend derde land. Dit zijn landen die door de Europese Commissie zijn erkend, hun certificatie-eisen zijn gelijkwaardig aan de Europese verordening. 
  2. U koopt het product aan van een bedrijf dat is gecertificeerd door een erkende certificatieorganisatie. De Europese Commissie heeft een aantal certificatieorganisaties buiten de EU erkend, deze organisaties certificeren meestal in verschillende landen.Eventuele voorwaarden per land, of per productgroep zijn in de lijst opgenomen.

Certificaat voor invoer
Ieder biologisch product dat u in de EU importeert, wordt begeleid door een controlecertificaat voor invoer van biologische producten in de Europese gemeenschap (in het Engels: certificate of inspection for import of products from organic production, afgekort het Certificaat voor Invoer of CVI (COI in het Engels). Het elektronische certificaat wordt e-COI genoemd. Het certificaat heeft een vaste lay-out (te zien in bijlage V, van de verordening 1235/2008). Het certificaat begeleidt de partij niet fysiek maar wordt door de importeur via TRACES bij de certificerende instantie van de exporteur aangevraagd. Overigens kunnen de exporteur in het derde land of de controle organisatie van de exporteur het e-COI ook initiëren. Het origineel wordt door de instantie gestuurd aan de Douane in het ontvangstland.
Sinds oktober 2017 bent u verplicht gebruik te maken van het e-COI.

TRACES
Traces staat voor Trade Control and Expert System. Het is een web-based certificeringsinstrument dat al langer door de Europese Unie wordt gebruikt om de invoer en uitvoer van levende dieren en dierlijke producten binnen en buiten onze grenzen te controleren. Het wordt nu ook gebruikt voor invoercontroles van biologische producten. De Europese Commissie beoogt met elektronische certificaten een betere controle op de invoer en een eenvoudige tracering van beweging van zendingen. Om een e-COI aan te vragen in TRACES moet u  een EU-inlog account aanmaken dat u koppelt aan uw bedrijf. Dit account kunt u pas aanmaken nadat u het bio-certificaat voor import en/of eerst-geadresseerde heeft behaald. In de Login Guide staat beschreven hoe u een account aanmaakt. Nadat uw account is aangemaakt kunt u in TRACES inloggen en een e-COI aanvragen. In de Quick Reference Guide leest u stap voor stap na hoe de procedure van inloggen in TRACES, aanvragen en aftekenen van een certificaat verloopt. Ook een aangifte agent kan via TRACES een zogenaamd responsible for load account aanmaken. Als u werkt via een inklaringsagent valt het instrueren van de inklaringsagent onder uw verantwoordelijkheid.

Equivalentie EU-VS
De EU en de Verenigde Staten hebben een  akkoord gesloten over normen voor biologische productie, de controle, certificering en etikettering hiervan. Dit akkoord betekent dat de Verenigde Staten als erkend derde land worden gezien.
Klik hier voor informatie van de Europese Commissie over deze equivalentie.

Speciale regels voor import uit China en Oekraïne  
Naar aanleiding van onregelmatigheden bij importen uit de Oekraïne in 2014 en 2015 heeft de Europese Commissie eind 2015 een Guideline opgesteld voor import uit Oekraïne en buurlanden. Het richtsnoer schrijft voor dat alle
partijen, die uit deze landen worden geïmporteerd en aan bepaalde voorwaarden voldoen, bemonsterd moeten worden.  Eind 2018 heeft de Europese Commissie besloten de Guideline ook in 2019 voort te zetten voor Oekraïne, Kazakstan, Moldavië en de Russische Federatie. Daarnaast is er in 2019 een Guideline voor import uit China