Skal Biocontrole
Skal Biocontrole
Skal Biocontrole 2
Skal Biocontrole 2
Skal Biocontrole 3
Skal Biocontrole 3

Speciale regels voor import uit China en Oekraïne

Jaarlijks analyseert de Europese Commissie de onregelmatigheden bij importen uit diverse landen. Op basis van deze analyse worden eventueel aanvullende controles geëist via zogenoemde guidelines. De guidelines schrijven voor dat alle partijen biologisch product (die uit de betreffende landen worden geïmporteerd en aan bepaalde voorwaarden voldoen), bemonsterd moeten worden. 

Eind 2019 heeft de Europese Commissie besloten de Guideline ook in 2020 voort te zetten voor specifieke importen uit Oekraïne, Kazakstan, Moldavië en de Russische Federatie en China

Let op! In kwartaal één van 2020 wordt een nieuwe werkwijze van kracht. Voor ieder COI wordt dan minimaal 1 monster genomen. Deze partijen moeten gescheiden blijven tot dat aan de verplichtingen van de guideline voldaan is. Voor de overgang naar deze systematiek ontvangen de importeurs en eerst geadresseerden (geregistreerd door Skal) nog bericht.

Werkwijze 

  • Het melden van een import moet per partij / product gedaan worden (dus niet meerdere producten tegelijkertijd in één e-mail). 
  • Bij de melding van een partij deze tabel gebruiken. Bemonstering wordt pas ingepland als nrs 1 t/m 11 van de tabel ingevuld zijn. 
    De keuze van en opdrachtverstrekking aan het geaccrediteerde laboratorium is aan u. Hier vindt u een overzicht met de vereiste laboratoriumanalyses per product. Wordt het product dat u wilt importeren niet genoemd, dan volstaat een multi-residue analyse.
  • Er kunnen alleen meldingen gedaan worden met COI die getekend is door de “issuing body”, de controle organisatie de het COI afgeeft. 
  • Uitslagen van analyses moeten rechtstreeks naar import@skal.nl gestuurd worden.
  • Voor de kosten van deze werkwijze, zie Tarieven. Kosten worden maandelijks gefactureerd.

Indien de bovengenoemde werkwijze niet gevolgd wordt, zal Skal de import en de afhandeling daarvan niet in behandeling nemen. 

Mocht u hier vragen over hebben, laat het ons gerust weten via import@skal.nl.