Mobile menu trigger

Biologisch uitgangsmateriaal

In de biologische teelt geldt de wettelijke verplichting om biologisch uitgangsmateriaal te gebruiken als dat voldoende beschikbaar is. De beschikbaarheid kunt u nagaan in de Biodatabase van NAKtuinbouw: www.biodatabase.nl. Hier staan per gewas de beschikbare rassen vermeld en bij welke leverancier dit materiaal te verkrijgen is. Biologisch uitgangsmateriaal is verdeeld in drie categorieën. Deze staan in de Nationale Annex en noemen we categorie 1, 2 en 3.

  • Categorie 1: biologisch uitgangsmateriaal is verplicht.
  • Categorie 2: biologisch uitgangsmateriaal is verplicht indien het ras beschikbaar is. Zo nee, dan kunt u online een ontheffing aanvragen voor gangbaar uitgangsmateriaal. U logt hiervoor in op Mijn.Skal.nl
  • Categorie 3: biologisch uitgangsmateriaal is niet verplicht. Gangbaar uitgangsmateriaal mag nooit ontsmet (behandeld met gewasbeschermingsmiddelen) zijn.
    Een ontheffing kan afgegeven voor teeltmateriaal (materiaal dat aan de basis staat van de teelt). Deze ontheffing geldt alleen, wanneer er een periode van groei heeft plaats gevonden, voordat dit teeltmateriaal als biologisch uw bedrijf verlaat.

Wat zijn de voorwaarden voor vermeerdering voor de biologische teelt?
Zaaizaad of vegetatief teeltmateriaal (bijvoorbeeld pootgoed, stekken en enten) voor de biologische teelt produceert u altijd in biologische grond. De moederplant of uitgangsplant voor de zaad- of pootgoedproductie mag van gangbare, niet-ontsmette oorsprong zijn. U hoeft hiervoor geen ontheffing aan te vragen


Let op

Deze wet-en regelgeving is geldig t/m 31-12-2021.

Kijk hier voor informatie over de nieuwe wetgeving, of hier voor de wetteksten.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle