Mobile menu trigger

Uitleg inputlijst voor leveranciers

Voor de evaluatie van een middel gaat u een contract aan met FiBL. Leveranciers worden geïnformeerd nadat de lijst is gepubliceerd. Dit gebeurt meerdere keren per jaar.

Producenten en leveranciers van inputs moeten voor vragen over de inputlijst contact opnemen met FiBL. Klik hier om naar de website van FiBL te gaan met meer informatie voor leveranciers. Contactpersoon bij FiBL is Pia Pedross. Alle communicatie met FiBL vindt plaats in het Engels.

Contact for companies

Input manufacturers and traders should address all questions to FiBL. Contact person: Pia Pedross. All correspondence takes place in English exclusively.

Middelclaims

Voor middelen die op de inputlijst staan weergegeven mag u de onderstaande middelclaim op de verpakking, labels, promotiemateriaal, etc. gebruiken:
Eng: Approved for use in organic farming in The Netherlands
NL: Het middel mag gebruikt worden in de Nederlandse biologische landbouw
Het gebruik van de naam en/of het logo van Skal en/of FiBL is niet toegestaan. Het feit dat het middel op de inputlijst staat, betekent niet dat het middel door Skal is gecertificeerd. Weergave op de inputlijst betekent niet dat Skal een aanbeveling doet om het middel te gebruiken.

Vraag & Antwoord biologische inputlijst

 • Wat is het voordeel van de Nederlandse biologische Inputlijst?
  Deze lijst biedt een duidelijk overzicht van mogelijk te gebruiken inputs voor de Nederlandse biologische sector.
 • Welk voordeel heb ik als mijn middel op de Nederlandse inputlijst staat?
  Registratie van uw middel betekent een weergave van uw middel in de lijst met toegestane middelen. U helpt hiermee de biologische boer.
 • Hoe kan ik mijn middel(en) registreren op de Nederlandse biologische Inputlijst?
  Alle stappen zijn weergegeven in het document “Application guidance” op de website van FiBL.
 • Welke middelen kan ik laten registeren op de Nederlandse biologische Inputlijst?
  Momenteel bevat de Nederlandse biologische inputlijst in hoofdstuk 1 de meststoffen en bodemverbeteraars (exclusief substraat) en in hoofdstuk 2 de gewasbeschermingsmiddelen. Vanaf februari 2022 is het mogelijk om niet-biologische (aanvullende) diervoeders en kuilvoeradditieven in te dienen. De eerste publicatie daarvan wordt in de zomer van 2022 verwacht. Voor specifieke informatie over de scope kunt u het document “Evaluation guidance” voor de verschillende onderdelen downloaden van de website van FiBL.
 • Welke middelen kan ik laten registeren op de Nederlandse biologische Inputlijst?
  Momenteel bevat de Nederlandse biologische inputlijst in hoofdstuk 1 de meststoffen en bodemverbeteraars (exclusief substraat) en in hoofdstuk 2 de gewasbeschermingsmiddelen. Het is mogelijk dat de scope in de toekomst wordt uitgebreid. Voor specifieke informatie over de scope kunt u het document “Evaluation guidance” downloaden van de website van FiBL.
 • Worden middelen die op een lijst van een andere controle-organisatie staan overgenomen op de Nederlandse inputlijst?
  Nee, middelen die op een inputlijst van een andere controle-organisatie staan, worden niet automatisch overgenomen op de Nederlandse inputlijst. Omdat de evaluatiecriteria en het proces niet gelijkwaardig zijn, moeten ook deze middelen door FiBL worden geëvalueerd voordat ze op de Nederlandse inputlijst worden overgenomen.
 • Hoe lang is een middelregistratie geldig?
  De middelregistratie is vijf jaar geldig. Na vijf jaar moet u het middel opnieuw laten evalueren. Wel moet u jaarlijks bevestigen of het middel op de lijst moet blijven staan.
 • Hoe kan ik aantonen dat mijn middelen zijn geregistreerd?
  U kunt een “verklaring van weergave” in PDF formaat aanmaken nadat uw middel op de inputlijst is opgenomen. Dit kan voor één specifiek middel of voor alle middelen die onder uw bedrijfsnaam staan geregistreerd op de Nederlandse biologische Inputlijst.
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle