Mobile menu trigger

Uitleg voor land- en tuinbouwers


De inputlijst (middelenlijst) is een publieke lijst van commerciële middelen die gebruikt mogen worden in de Nederlandse biologische land- en tuinbouw. De lijst beperkt zich tot meststoffen, bodemverbeteraars, gewasbeschermingsmiddelen en gerelateerde producten, kortweg ‘inputs’ genoemd. Het gebruik van inputs is toegestaan wanneer andere teeltmaatregelen onvoldoende blijken. Voor gebruik van de middelen op de Inputlijst gelden de in Nederland van toepassing zijnde gebruiksvoorschriften. Er is ook een handleiding over het gebruik van de inputlijst.
De middelen op de lijst zijn aantoonbaar samengesteld uit stoffen die wettelijk zijn toegestaan en voldoen aan de Bijlagen I en II van de Europese verordening, Voor sporenelementen geldt Bijlage I van Verordening 2003/2003. Inputs op andere lijsten of die gecertificeerd zijn door andere controle-instanties dan Skal mogen niet automatisch gebruikt worden in de Nederlandse biologische sector, omdat de evaluatiecriteria niet overal gelijk zijn.
De Inputlijst wordt opgesteld door en is eigendom van Skal Biocontrole. Voor de evaluatie van de middelen maakt Skal gebruik van de informatie van het biologische onderzoeksinstituut FiBL Zwitserland, dat al jaren ervaring heeft met het beoordelen van inputs voor de biologische sector in andere landen. Leveranciers en producenten die een product op de Inputlijst willen plaatsen, dienen een evaluatieverzoek in bij FiBL en sluiten een contract met FiBL. Skal Biocontrole beoordeelt de FiBL-evaluatie. Hierbij kan Skal de expertise een Nederlandse adviesgroep inschakelen.

Check regelmatig
De Skal Inputlijst wordt regelmatig geüpdatet. Wanneer een leverancier besluit om een middel niet langer te registreren, verdwijnt het middel van de Skal Inputlijst. Check daarom geregeld of de middelen die u gebruikt nog op de Inputlijst staan. Voor verwijderde middelen hanteert Skal een opgebruiktermijn van maximaal 12 maanden of korter als de wettelijke opgebruiktermijn korter is dan 12 maanden.
De toegestane middelen van het afgelopen jaar bekijken kunt u opzoeken in het archief.

Hoe weet of ik een middel mag gebruiken?
Met de zoekcriteria kunt u eenvoudig in de Inputlijst zoeken welke producten zijn toegestaan. Zoeken kan op categorie (bijvoorbeeld stikstofrijke meststoffen), op productnaam of op de naam van de leverancier. Meer gedetailleerde informatie verkrijgt door op de productnaam te klikken. Voor meer uitleg zie de handleiding.

Kan ik de middelen die ik in het verleden heb gebruikt blijven gebruiken?
Als deze middelen op de Inputlijst staan vermeld, mag u ze gebruiken. Maar let op. Middelen worden geregeld geëvalueerd. Check dus voordat u producten koopt altijd even of ze nog wel op de Inputlijst staan. Van middelen die niet op de lijst staan moet u op basis van recente data kunnen aantonen (conform de evaluatiecriteria) dat de middelen gebruikt mogen worden in biologische teelten in Nederland. Wilt u de toegestane producten van het afgelopen jaar bekijken? U kunt deze opzoeken in het archief.

Ik wil een middel gebruiken dat niet op Inputlijst staat. Wat kan ik doen?
Wij adviseren u uw leverancier te motiveren om het middel (meststof, bodemverbeteraar of gewasbeschermingsmiddel) te laten registreren voor de Nederlandse biologische Inputlijst. Wanneer u middelen koopt die niet op de Inputlijst staan en u ook niet kunt aantonen dat ze gebruikt mogen worden in de Nederlandse biologische sector, beoordeelt Skal dit als een afwijking bij de jaarlijkse inspectie.

Voor welke type middelen kan ik de Inputlijst zoal raadplegen?
Op de lijst vindt u allereerst de middelen die in de biologische land- en tuinbouw zijn toegestaan:
• Meststoffen
• Bodemverbeteraars
• Gewasbeschermingsmiddelen
• Additieven

Daarnaast is de lijst een inspiratiebron voor gerelateerde middelen. Binnen deze categorieën mag u ook toegelaten middelen gebruiken die niet op deze lijst staan:
• Biologisch afbreekbare potten, mulch, et cetera
• Natuurlijke vijanden
• Wondafdekkkingsmiddelen
• Feromonen en hormoonvallen
• Mechanische vallen
• Basisstoffen

Categoriën die niet op de Inputlijst voorkomen zijn: :
• Substraten
• Onverwerkte mest
• Reiniging- en desinfectiemiddelen
• Middelen ter verbetering van de diergezondheid
• Voedermiddelen

Hoe kan ik tijdens de Skal-inspectie aantonen dat ik uitsluitend middelen van de Nederlandse Inputlijst gebruik?
U toont de inspecteur de 'Verklaring voor gebruik in de Nederlandse biologische sector'. Deze kunt u op de website bekijken en geprint of digitaal in uw administratie opslaan. Voor nadere uitleg zie de handleiding van de Inputlijst.

Let op

Deze wet-en regelgeving is geldig t/m 31-12-2021.

Kijk hier voor informatie over de nieuwe wetgeving, of hier voor de wetteksten.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle